Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης ασφάλισης μεταφοράς προτύπου διεργαστηριακής άσκησης στα πλαίσια του προγράμματος EMPIR/15RPT01, σύμφωνα με την αίτηση παραγγελίας δαπάνης με αριθμό 08/11-01-2018 της ΑΛΜ Μετρολογίας.ΑΔΑ: ΩΛΠΕΟΞΜΓ-Δ3Ν

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΛΠΕΟΞΜΓ-Δ3Ν δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2018-02-08. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα