Εγκριση πληρωμής δαπάνης ύψους 300,00 €ΑΔΑ: 6ΠΖΠΟΞΜΓ-Ι5Ι

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΠΖΠΟΞΜΓ-Ι5Ι δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2017-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα