Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και πληρωμής δαπάνης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) περιόδου από 01.12.2017 έως 31.12.2017 του νέου κτιρίου της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ).ΑΔΑ: 61ΦΞΟΞΜΓ-ΘΛΧ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 61ΦΞΟΞΜΓ-ΘΛΧ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2017-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα