«Ανατροπή Αποφάσεων – Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης »ΑΔΑ: Ω7ΥΠΩΡΡ-ΑΗΟ

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω7ΥΠΩΡΡ-ΑΗΟ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ερμιονίδας » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ στις 2017-12-29. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα