Αοπόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ΔΕΗ.ΑΔΑ: 69ΨΝ46Ψ8ΒΒ-Ρ2Α

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 69ΨΝ46Ψ8ΒΒ-Ρ2Α δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στις 2017-06-30. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα