Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης ΟΤΕΑΔΑ: ΨΚΞΔ46Ψ8ΒΒ-ΔΑΨ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΚΞΔ46Ψ8ΒΒ-ΔΑΨ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στις 2017-05-15. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα