Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας Τράπεζας.ΑΔΑ: Ω2ΗΛ46Ψ8ΒΒ-ΝΜΨ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ω2ΗΛ46Ψ8ΒΒ-ΝΜΨ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στις 2017-05-30. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα