Αποφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορώνΑΔΑ: 9ΓΞΘ46Ψ8ΒΒ-71Κ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 9ΓΞΘ46Ψ8ΒΒ-71Κ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στις 2017-05-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα