Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπανών της ΔΕΗ.ΑΔΑ: 62ΔΓ46Ψ8ΒΒ-Φ27

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 62ΔΓ46Ψ8ΒΒ-Φ27 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στις 2017-03-15. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα