Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπανών για μπαταρίες (αναλώσιμα).ΑΔΑ: ΨΩΡΛ46Ψ8ΒΒ-ΩΗΣ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΨΩΡΛ46Ψ8ΒΒ-ΩΗΣ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στις 2017-03-17. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα