Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπανών για σπιράλ υδραυλικών.ΑΔΑ: 6ΒΕ146Ψ8ΒΒ-ΔΝΠ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΒΕ146Ψ8ΒΒ-ΔΝΠ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στις 2017-03-28. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα