Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη δαπανών για είδη συνεστίασης.ΑΔΑ: 7Δ2Γ46Ψ8ΒΒ-ΕΞΧ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 7Δ2Γ46Ψ8ΒΒ-ΕΞΧ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στις 2017-03-28. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

budgettypeΠρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα