Πληρωμή αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη ποσού 1.088,10 €ΑΔΑ: 6Ψ5ΗΟΞΜΓ-Β1Η

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ψ5ΗΟΞΜΓ-Β1Η δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) στις 2016-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα