Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 1.086,24 €ΑΔΑ: 6Ε97ΟΞΜΓ-ΩΧΔ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6Ε97ΟΞΜΓ-ΩΧΔ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2016-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα