Πληρωμή αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη ποσού 737,80 €ΑΔΑ: ΩΠΦ9ΟΞΜΓ-ΗΔΣ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΠΦ9ΟΞΜΓ-ΗΔΣ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) στις 2016-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα