Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 51,49 € της ΑΛΜ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)ΑΔΑ: Ψ41ΑΟΞΜΓ-Τ87

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ Ψ41ΑΟΞΜΓ-Τ87 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2015-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα