Εγκριση πληρωμής δαπάνης ύψους 19,43 € της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΣΥΠΑΔΑ: ΩΩΚΝΟΞΜΓ-ΕΥ6

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΩΚΝΟΞΜΓ-ΕΥ6 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) στις 2015-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα