Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 725,70 € για την ΑΛΜ Τυποποίηση (ΕΛΟΤ)ΑΔΑ: ΩΛΔ7ΟΞΜΓ-5ΛΣ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΛΔ7ΟΞΜΓ-5ΛΣ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ) στις 2015-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα