Απόρριψη αιτήματος για αποκομιδή και επεξεργασία εξορυχθέντων αδρανών υλικών λόγω διενέργειας μη εγκεκριμένων εργασιών για την αποκατάσταση περιβάλλοντος λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού 69.391,50 τ.μ., καθώς και γειτονικού χώρου εμβαδού 48.263,93 τ.μ., σε δημόσια δασική έκταση στη θέση «Λατομείο» της Τ.Κ. Μικρού Σουλίου, Δ.Ε. Ροδολίβους, Δήμου Αμφίπολης, Ν. Σερρών από την «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» (ΑΒΛ 38).ΑΔΑ: 4Α58ΟΡ1Υ-ΗΕΤ

Η απόφαση με ΑΔΑ 4Α58ΟΡ1Υ-ΗΕΤ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης » Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου στις 2011-08-03. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Γενικός Γραμματέας Σώκος, Θύμιος, Γενικός Γραμματέας, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα