Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 3.712,00 ευρώ σε βάρος τoυ Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2014 και πληρωμή ισόποσης δαπάνης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ) περιόδου από 01.11.2014 έως 30.11.2014 του νέου κτιρίου του ΕΙΜΑΔΑ: ΩΑΦ8ΟΞΜΓ-3ΥΨ

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΑΦ8ΟΞΜΓ-3ΥΨ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στις 2014-12-16. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα