Έγκριση πληρωμής δαπάνης 55,35 ευρώ σε βάρος τoυ Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2014, που αφορά αμοιβής εργασιών τακτικής συντήρησης ανελκυστήρα μηνός Νοεμβρίου 2014 δαπάνη που αφορά τη ΑΛΜ ΜετρολογίαςΑΔΑ: ΩΠΝ2ΟΞΜΓ-ΜΧΧ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΠΝ2ΟΞΜΓ-ΜΧΧ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) στις 2014-12-16. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα