Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης ύψους 186,64€ σε βάρος τoυ Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2014 και η πληρωμή ισόποσης δαπάνης που αφορά την ανάγκη κάλυψης δαπάνης εισιτηρίου μετακίνησης αεροπορικώςΑΔΑ: 6ΛΒ2ΟΞΜΓ-Δ8Π

Πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΛΒ2ΟΞΜΓ-Δ8Π δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ στις 2014-12-11. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα