ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 307/2012Σχετικά με αίτημα του δικηγόρου κ. Δημητρίου Σιδέρη για αποπληρωμή οφειλών της πρώην ΔΕΣΦΑΚ.ΑΔΑ: ΩΕΞ8ΩΡΡ-ΣΓ2

Η απόφαση με ΑΔΑ ΩΕΞ8ΩΡΡ-ΣΓ2 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Ερμιονίδας » ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις 2014-04-01. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .

documentTypeΠΡΑΞΗ
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα