Προσωρινή επανατοποθέτηση υπαλλήλου μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας και νέου οργανογράμματος του ΕΣΥΠΑΔΑ: ΒΙΥΗΟΞΜΓ-4ΒΨ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙΥΗΟΞΜΓ-4ΒΨ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » Διευθύνων Σύμβουλος στις 2014-06-04. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Διευθύνων Σύμβουλος Τόλκας, Άγγελος, Διευθύνων Σύμβουλος, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα