Απόφαση πληρωμής προκαταβολής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλληλου, στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας ΕΣΥΠ.ΑΔΑ: ΒΙΙ9ΟΞΜΓ-ΕΤΞ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙΙ9ΟΞΜΓ-ΕΤΞ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) » Διευθύνων Σύμβουλος στις 2014-05-30. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Διευθύνων Σύμβουλος Τόλκας, Άγγελος, Διευθύνων Σύμβουλος, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα