« Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης »ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΛΘΛ-Ξ7Λ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙΙΩΟΛΘΛ-Ξ7Λ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ » ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ στις 2014-05-27. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΑΜΙΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ., .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα