Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4732/20-12-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Υπηρεσίας μας για την εγκατάσταση και λειτουργία της βιομηχανίας ανακύκλωσης συσσωρευτών και σκραπ μολύβδου με την επωνυμία «SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.» που προτίθεται να εγκατασταθεί στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 42) του Ν. Ροδόπης, ως προς την δυνατότητα λειτουργίας της αποθήκης Α’ υλών προ της πλήρους λειτουργίας του συνόλου της βιομηχανίας.ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΡ1Υ-ΣΚΖ

Η απόφαση με ΑΔΑ ΒΙΕΟΟΡ1Υ-ΣΚΖ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης » Γενικός Γραμματέας στις 2014-02-17. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η Γενικός Γραμματέας Καρούντζος, Αθανάσιος, Γενικός Γραμματέας, .

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα