Σύνολο
644
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: 'Εγκριση δαπάνης για τις εκλογεσ 17-6-2012 Δείτε στα ΦΕΚ 195 Δείτε στις προκηρύξεις 91
2. Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπάνης Aριθμ. Ανάληψης: 2491 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/713Π7ΛΛ-ΑΕΤ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2014-08-29ΠΡΑΞΗ
5. ΧΕΠ Α 339 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/05/2014 ΚΑΙ 25/05/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ω7ΦΩΗΙ-ΦΘΖ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Φλώρινας2014-08-26SKIP_VAT_REASON_1 ΠΡΑΞΗ
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΒΕΥ7ΛΩ-Ο3Ε Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-08-26ΠΡΑΞΗ
7. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18ης & 25ης ΜΑΙΟΥ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΡΑΦΩΚΨ-9ΒΣ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Aγίου Νικολάου2014-08-25Ίδια Έσοδα ΠΡΑΞΗ
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΩ: # 34,80 # https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΣΖ469Β7Λ-399 Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ2014-07-15ΠΡΑΞΗ
15. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΄΄Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ΄΄ ΛΑΡΙΣΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΜΜΥΟΞΝ2-Ξ7Ι Aποθηκευμένο PDFΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2014-07-14ΠΡΑΞΗ
17. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΣΠΞ469Β7Θ-ΩΥΡ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ2014-07-10ΠΡΑΞΗ Συγκρότηση Συλλογικό όργανο Διοίκησης
18. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ Σ.Κ.Ο.Π.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/72ΥΩ469Β7Γ-Β2Υ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2014-07-09ΠΡΑΞΗ στην ιστοσελίδα του φορέα Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.
Επιστροφή στην κορυφή