Σύνολο
753
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: 'Εγκριση δαπάνης για τις εκλογεσ 17-6-2012
1. ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/74ΣΡ469Β7Θ-ΖΜ3 Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ2014-10-23Διορισμός Μονομελές Όργανο 99206920 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ...
2. 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΕΔΕ-ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΤΦ6ΟΚ3Β-5ΞΩ Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΚΡΗΤΗΣ2014-10-22ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ... «ΑΝ∆ΡΟΓΕΩ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕ∆ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ...
3. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ Α'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/79ΗΔ7ΛΞ-ΣΚΑ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Νοτίου Αιγαίου2014-10-22Τακτικός Προϋπολογισμός 1779 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΩΣΗ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 4. Το γεγονός ότι, το ποσό ... ΩΣΗ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Κωδικός Εγκεκριµµένος ... ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ 400,00 235,48 123,92 ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Σύνολο: 235,48 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ...
4. ΑΑΥ 93 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ. ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΣ1ΙΟΚΖ4-Τ0Ψ Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2014-10-20Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ. ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Digitally signed by ΑΔΑ ...
5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΧ. ΣΤΗ Γ.Σ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΤΦ0ΟΚΖ4-Τ7Π Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2014-10-20Υπηρεσίες ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΧ. ΣΤΗ Γ.Σ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Digitally signed by ΑΔΑ ...
6. ΕΚΛΟΓΕΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔ9Φ9-0ΥΘ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων2014-10-20ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΕΚΛΟΓΕΣ Digitally signed by ΑΔΑ: ΩΔ9Φ9-0ΥΘ ...
7. ΧΕΠ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΡΠΣΩΡΛ-ΣΦΕ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ευρώτα2014-10-20ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 1.410,08 ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ...
8. ΧΕΠ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω5Ο9ΩΡΛ-ΩΡΦ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ευρώτα2014-10-20ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 150,40 ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012. ΥΔΡΕΥΣΗ ...
9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ω7ΘΩ6Μ-Ζ55 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Αθηναίων2014-10-17ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Digitally signed by ...
10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΛΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΘ467ΛΛ-Υ3Θ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2014-10-17ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Digitally ...
Επιστροφή στην κορυφή