Σύνολο
9
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: διηζήσεως, ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1. διακήρυξης για την « μίσθωση Ηχητικών-Φωτιστικών εγκαταστάσεων για τις εκδηλώσεις του Ν.Π. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.» προυπολογισμού 60.000,00 με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό » https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΚΑΟΚΟΖ-ΩΣΔ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2014-03-11ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει ...
2. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την « μίσθωση Ηχητικών-Φωτιστικών εγκαταστάσεων για τις εκδηλώσεις του Ν.Π. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.» προυπολογισμού 60.000,00 με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό » https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΚΥΟΚΟΖ-ΛΜ7 Aποθηκευμένο PDFΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2014-02-13ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει ...
3. « Έγκριση της μελέτης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την «μίσθωση Οχημάτων για τη Μεταφορά Μελών του τμήματος Κ.Α.Π.Η. του Ν.Π. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.» προυπολογισμού 50.000,00 με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΙΞΡΟΚΟΖ-3ΛΓ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2014-02-13ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... του δικαιώµατος διαιρέσεως και διηζήσεως ΑΔΑ: ΒΙΞΡΟΚΟΖ-3ΛΓ και έχει ...
4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΕΖΓΟΚΟΖ-0ΑΧ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2013-06-11ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει ...
5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2013 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΕΧΟΟΚΟΖ-4ΜΨ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2013-05-27ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει ...
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΕΖΡΟΚΟΖ-574 Αναλυτικές ΠληροφορίεςΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2013-05-21ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει ...
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Π. Π.ΑΚ.Π.Π.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00 ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΕΑ2ΟΚΟΖ-Υ54 Αναλυτικές ΠληροφορίεςΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2013-04-09ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει ...
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Π. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3 60.000,00# ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β4ΩΧΟΚΟΖ-ΓΘΙ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2012-04-27ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει ...
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ # 70.000,00# ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β41ΝΟΚΟΖ-Φ7Κ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ2012-04-06ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει ...
Επιστροφή στην κορυφή