Σύνολο
33238
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
161. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Μειοδοτικός Διαγωνισμός για Εργασίες Αντικατάστασης Πινάκων Μέσης Τάσης στον Υποσταθμό Νο2 ΘΑΥΝ του Ναυστάθμου Σαλαμίνας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΛΘΛ6-ΖΜΨ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-07-22ΠΡΑΞΗ Πρόχειρος Έργα Χαμηλότερη Τιμή
... τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του ...
162. Περίληψη Προκήρυξης Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της Δημόσιας... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΡΛΣΟΞΧΔ-Λ5Κ Aποθηκευμένο PDFΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ2014-07-22Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΡΑΞΗ Ανοικτός Υπηρεσίες Χαμηλότερη Τιμή
... Location: Athens Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού ...
163. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 18257/22-07-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη φυσικών προϊόντων από παραδοσιακά Ελληνικά... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω28Σ46ΨΖΣ4-1Κ6 Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ...
164. Έγκριση (i) Αποτελέσματος Δημόσιου Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού και (ii) Σύναψης Συμβάσεων https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΥΔΠ46ΨΖΥ1-577 Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ2014-07-22ΠΡΑΞΗ
... Αναφέρεται στην προκήρυξη που υπάρχει ...
165. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ OSTEOBIOMIMESIS https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΧΥ0469ΗΚΥ-ΥΥΥ Aποθηκευμένο PDFΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ OSTEOBIOMIMESIS ...
166. Έγκριση (i) Αποτελέσματος Δημόσιου Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού και (ii) Σύναψης Συμβάσεων https://diavgeia.gov.gr/decision/view/73ΛΟ46ΨΖΥ1-Ε1Α Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ2014-07-22ΠΡΑΞΗ
... Αναφέρεται στην προκήρυξη που υπάρχει ...
167. Έγκριση (i) Αποτελέσματος Δημόσιου Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού και (ii) Σύναψης Συμβάσεων https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤ2Π46ΨΖΥ1-ΝΧΕ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ2014-07-22ΠΡΑΞΗ
... Αναφέρεται στην προκήρυξη που υπάρχει ...
168. Χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης σε υπάλληλο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω αναπλήρωσης προϊσταμένης Τμήματος. Νο 2724 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΟΘΣΩΨΝ-ΞΙΕ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ασπροπύργου2014-07-22ΠΡΑΞΗ Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
... . 18. Την υπ’ αριθ. 2299/22355/20-06-2013 προκήρυξη του Δήμου Ασπροπύργου για την ...
169. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΑΖΦ46ΨΖΥ1-ΠΤΔ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ2014-07-22ΠΡΑΞΗ Συγκρότηση Επιτροπή
... /2013 4.-την αριθ.Α1706/13-12-2013 προκήρυξη θέσης Καθηγητή (ΦΕΚ 124/3-2-2014 ...
170. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 18258/22-07-2014 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΚΑ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΥ146ΨΖΣ4-ΑΘΧ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ...
171. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΨΕΖΓ-ΜΦΗ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ...
172. Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής πλήρωσης θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΘ946ΨΖΥ1-Υ5Χ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ2014-07-22ΠΡΑΞΗ Συγκρότηση Επιτροπή
... /2013 4.-την αριθ.Α1708/13-12-2013 προκήρυξη θέσης Καθηγητή (ΦΕΚ 124/3-2-2014 ...
173. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΓΠΗΓ-ΣΞΩ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ...
174. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΤΡΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β5ΜΨΓ-7ΗΠ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-07-22ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες
... που θα αναλάβει με αφορμή την παρούσα προκήρυξη ανάθεσης εργασιών, καθώς επίσης απαγορεύεται ...
175. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ο0ΝΩΕΩ-6ΒΙ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ιωαννιτών2014-07-22ΠΡΑΞΗ Πρόχειρος Προμήθειες Χαμηλότερη Τιμή
... τεύχη δημοπράτησης κατά την αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα ...
176. Προκήρυξη πρόσληψης ειδικευμένου εργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Σωστική ανασκαφή» της πράξης «Δίκτυο Ύδρευσης Λιμένα Θάσου», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγρα... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Φ1ΨΓ-3ΨΡ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
... όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν ...
177. Έγκριση Κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης με τίτλο «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Καβάλας» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΨΨΩΟΞΝΗ-ΤΑΛ Aποθηκευμένο PDFΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.2014-07-2211/2014 Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΞΗ
... την αρ. 1618/14-5-2014 (αρ. προκ. 5/2014) προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού 4. το από 16/6/2014 ...
178. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έρευνα στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου «Ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων ρυθμιστών της αγγειογένεσης μέσω της αξιολόγησης φυσικών προϊόντων και συνθετ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ9ΧΟ469ΗΕΠ-ΑΓΤ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έρευνα στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του ...
179.  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου Έργου “NanoPUZZLES” https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΑΦΠ469ΗΕΠ-ΔΡΩ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Έργου στο πλαίσιο του ...
180. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Υ και ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Π133) της Πράξης «Πρόγραμμα Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μία Ψηφιακά Υποστηριζόμε... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΓΚΛ9-ΑΒΡ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων2014-07-22Συγκρότηση Επιτροπή ΠΡΑΞΗ
... Χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στην σχετική Προκήρυξη (άρθρο 27), την Προσφορά του Αναδόχου ...
Επιστροφή στην κορυφή