Σύνολο
34834
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δείτε στα ΦΕΚ 25198 Δείτε στις προκηρύξεις 7965
161. Συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΓ51469Β7Ξ-ΘΤΦ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2014-07-22Συγκρότηση Όργανο άλλης αρμοδιοότητας ΠΡΑΞΗ
... των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 3. Την Προκήρυξη Αριθμ. Φ.121.1/1/258,151116 π.ε/Β2 η οποία ...
162. Συγκρότηση Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Αρχιτεκτονική Υπολογιστών" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΥΟΘ469Β7Ξ-ΩΜΞ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2014-07-22Συγκρότηση Όργανο άλλης αρμοδιοότητας ΠΡΑΞΗ
... των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 3. Την Προκήρυξη Αριθμ. Φ.121.1/1/258,151116 π.ε/Β2 η οποία ...
163. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ή ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΘ48ΩΗΖ-ΣΕ4 Αναλυτικές ΠληροφορίεςΔήμος Ωραιοκάστρου2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
... στην αριθμ. 1071/28.4.2014 Απόφαση – Προκήρυξη του Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕΠΕ ...
164. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω7Ε8ΩΗΖ-ΗΣΛ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΔήμος Ωραιοκάστρου2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
... επανάληψη) έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Άμεση προκήρυξη διαγωνισμών που έχουν ενταχθεί στο ...
165. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) Ερευνητές-Συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου «Transnational ENhancement of ECOPORT8 Network (TEN ECOPORT)», που υλοποιείται στ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Μ024691ΟΙ-ΩΝΘ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με ...
166. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω6ΡΣ9-65Ω Αναλυτικές ΠληροφορίεςΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος ...
167. Επικύρωση Πρακτικού του Συμβουλίου Κρίσης για την προαγωγή ή πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού (άρθρο 4, παρ. 2 του Π.Δ/τος 94/2000) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΞΨΗ469ΗΚΖ-5ΤΥ Aποθηκευμένο PDFΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)2014-07-21ΠΡΑΞΗ
Επικύρωση Πρακτικού του Συμβουλίου Κρίσης για την προαγωγή ή πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού (άρθρο ...
168. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Χ1Θ469060-Ω14 Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ2014-07-21ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ...
169. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων από προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα για το σχολικό έτος 2014-15. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΥ349-5ΓΦ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
... Σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την προκήρυξη προσόντα)  Αντίγραφα Πτυχίων  Στοιχεία ...
170. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ε4Ψ46914Υ-Φ07 Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ...
171. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΓ7746914Υ-ΣΘ1 Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
... ΛΥΘ). 3. Η προκήρυξη Όρων και Κανόνων ... σύμφωνα με την προκήρυξη Όρων και Κανόνων Συμμετοχής ...
172. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΖΧ646914Υ-01Ε Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ...
173. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Α.Π. 2108) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔΥΧ4694Φ7-ΒΛΦ Aποθηκευμένο PDFΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (Α.Π. 2108) ...
174. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΚ0Π46914Υ-Ν38 Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ...
175. Καταβολή χρηματικών επάθλων στις 5 νικήτριες ομάδες του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ideatree. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΨΚΞ46ΨΖΣΠ-ΘΛΦ Aποθηκευμένο PDFΊδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης2014-07-21ΠΡΑΞΗ
Καταβολή χρηματικών επάθλων στις 5 νικήτριες ομάδες του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Καινοτομίας και ...
176. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 18215/21-07-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εκχύλιση πεπτιδίου του κολλαγόνου από σκεφίδια χρ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ι3Α46ΨΖΣ4-ΩΥΩ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ...
177. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 18213/21/7/2014, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΨΝ946ΨΖΣ4-ΘΒ6 Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ...
178. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω6ΘΤ46ΨΧ6Τ-ΞΩΜ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
179. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΓΩ5Ω1Ξ-ΠΘΩ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Σαρωνικού2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
180. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 18137/21-07-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Aυτοϊάσιμα νανοϋλικά για προστασία κραμάτων μετάλ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΩΖ246ΨΖΣ4-Ε5Κ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ...
Επιστροφή στην κορυφή