Σύνολο
30808
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
81. Πρόσληψη εργατών ΙΔΟΧ για πρόγραμμα δακοκτονίας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΩΨΚ7ΛΛ-ΑΚΙ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας2014-07-167Ψ3Θ7ΛΛ-ΠΨ2 ΠΡΑΞΗ
... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΟΧ3 ...
82. ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚ/ΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓ/ΜΟΥ "ΠΡΟΜ.ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜ.ΓΗΠΕΔΟΥ Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΑΓΑΩΞΕ-Ν7Κ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Παλαιού Φαλήρου2014-07-16ΠΡΑΞΗ
... ΥΠΗΡΕΙΣΩΝ 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡ. 21701 ...
83. Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση, για δημοσίευση στον ημερήσιο τοπικό τύπο της ανακοίνωσης ΣΟΧ 6/2014 στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση-διαμόρφωση ακρόπολης Παλαιόκαστρου Μεγίστης και αρχαίου οχυρού Ρω», μέχρι του ποσού των 280,00€ (δ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΛΚΘΓ-76Ι Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-07-16ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες
... αφορούν την συγκρότηση επιτροπής, την προκήρυξη, την επικύρωση µειοδοτικών διαγωνισµών και ...
84. Έγκριση Προκήρυξης ανάθεσης έργου και Συγκρότηση Επιτροπής. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΔΟΙ469Β7Τ-ΕΚΘ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2014-07-16ΠΡΑΞΗ
... Εγκρίνεται Α) Η προκήρυξη ανάθεσης έργου ...
85. 349/2014 Απόφαση ΔΣ Χίου με θέμα: "Υποβολή αίτησης στην αριθ. 1551/2-7-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"." https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΑΑΚΩΗΝ-Κ31 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Χίου2014-07-16ΠΡΑΞΗ 349/2014 Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
... συμφωνήσουμε με την προκήρυξη που αφορά στο ... χρησιμοποιείται. Στην προκήρυξη της δικαιούχου ΕΕΤΑΑ ...
86. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Νεμέας για έξι έτη. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/72Λ1ΟΚΙΜ-ΙΑ0 Aποθηκευμένο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ2014-07-16ΠΡΑΞΗ
... ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή ...
87. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ -Ναυαγοσώστες & Εργάτες Πυρασφάλειας- https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΜΩΟΩΡΚ-2ΝΑ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου2014-07-16Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ - ...
88. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΤΠΛΛ-ΦΜ4 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-07-16ΠΡΑΞΗ Πράξη Γενικού / Ειδικού Γραμματέα Υπο...
... ΒΙΚΖΛ-ΝΒΓ / Α∆ΑΜ:14PROC001926472 2014-03-17) Προκήρυξη πρόχειρου ηλεκτρονικού διαγωνισµού σε ευρώ ...
89. έγκριση συμμετοχής του ΝΠ στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση πραξεων στο πλαίσιο της δράσης εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΨΖ8ΟΛΘΟ-8Β6 Aποθηκευμένο PDFΝ.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) «ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ»2014-07-16ΠΡΑΞΗ
... καταληκτική ημερομηνία στις 21/7/2014. Η Ανωτέρω προκήρυξη αφορά τους Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς ...
90. Εξέταση προσφυγής του Ε.Δ.Ε. «Παναγιώτη Δ. Προβόπουλου» , κατά της αριθ. 74/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΖΦ7ΟΡ10-201 Aποθηκευμένο PDFΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2014-07-16ΠΡΑΞΗ Πράξη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένη...
... του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Διακήρυξη (Προκήρυξη) του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη ...
Επιστροφή στην κορυφή