Σύνολο
109352
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
21. Υποβολή πρακτικού για εκμίσθωση ενός ισόγειου καταστήματος 186 τμ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 25, στον Πειραιά από κληροδότημα Ασημίνας Σπηλιοπούλου. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω1ΔΗ469069-ΖΡΚ Aποθηκευμένο PDFΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ2014-07-25ΠΡΑΞΗ
... ίσθωση του ακινήτου ύστερα από προκήρυξη µε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε το Π.∆. 715 ...
22. Ασφάλιση των επιβατικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β22Μ7ΛΨ-ΨΟ3 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Δυτικής Μακεδονίας2014-07-25ΩΨΕΖ7ΛΨ-ΝΘΥ Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ Ανοικτός Υπηρεσίες Χαμηλότερη Τιμή
... µα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη». γ) Να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ...
24. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡ. 12 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Υ7Ζ46914Υ-ΣΨΞ Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ2014-07-17ΠΡΑΞΗ στο κατάστημα της υπηρεσίας Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.
... ώρες εβδομαδιαίως και να προτείνει την προκήρυξη μία θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου εβδομαδιαίας ...
25. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ξ9ΨΩΗ7-Κ04 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Τεμπών2014-07-16ΠΡΑΞΗ Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...
... αριθµού θέσεων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2014 ∆ήµου Τεµ ... αριθ. 1/2014 προκήρυξη του ∆ήµου για ...
26. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΑΒΒΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω9ΖΚΩΗ7-Υ31 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Τεμπών2014-07-16ΠΡΑΞΗ Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...
... µού θέσεων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2014 ∆ήµου ... Την αριθ. 1/2014 προκήρυξη του ∆ήµου για την ...
27. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΚΟΜΙΧΕΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/75ΗΥΩΗ7-Υ5Π Aποθηκευμένο PDFΔήμος Τεμπών2014-07-16ΠΡΑΞΗ Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...
... µού θέσεων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2014 ∆ήµου ... Την αριθ. 1/2014 προκήρυξη του ∆ήµου για την ...
28. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΜΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ5Δ9ΩΗ7-5Μ8 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Τεμπών2014-07-16ΠΡΑΞΗ Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...
... µού θέσεων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2014 ∆ήµου ... Την αριθ. 1/2014 προκήρυξη του ∆ήµου για την ...
29. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ ΓΚΑΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΜΡΓΩΗ7-ΤΕΙ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Τεμπών2014-07-16ΠΡΑΞΗ Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...
... µού θέσεων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2014 ∆ήµου ... Την αριθ. 1/2014 προκήρυξη του ∆ήµου για την ...
30. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ η ΠΟΥΡΛΙΩΤΗ ΒΑΡΣΑΜΩ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΝΣΖΩΗ7-Ζ91 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Τεμπών2014-07-16ΠΡΑΞΗ Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χ...
... µού θέσεων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2014 ∆ήµου ... Την αριθ. 1/2014 προκήρυξη του ∆ήµου για την ...
Επιστροφή στην κορυφή