Σύνολο
109960
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δείτε στα ΦΕΚ 25192 Δείτε στις προκηρύξεις 7926
41. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΔΓΓΩ18-47Μ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΔήμος Σπετσών2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
... στην αριθμ. 1071/28.4.2014 Απόφαση – Προκήρυξη του Προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕΠΕ ...
42. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΥΕ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/76Ι5Γ-ΚΩ0 Αναλυτικές ΠληροφορίεςΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-07-22ΠΡΑΞΗ
... επανάληψη) έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Άμεση προκήρυξη διαγωνισμών που έχουν ενταχθεί στο ...
43. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτκού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΜΑΒΩ18-ΦΗΚ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΔήμος Σπετσών2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτκού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών ...
44. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 18260/22-07-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Νερό ροφημένο σε πορώδη στερεά: Πειραματική και υ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΩ6Λ46ΨΖΣ4-ΝΦ8 Αναλυτικές ΠληροφορίεςΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ...
45. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/71ΥΚΓ-ΦΚΗ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-07-22ΠΡΑΞΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ...
46. Πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ'άτομο το μήνα https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΛΤΣΩ9Γ-ΚΕ2 Αναλυτικές ΠληροφορίεςΔήμος Γρεβενών2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσληψη εργατικού προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια κατ'άτομο το μήνα
47. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 18259/22-07-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ «Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/720246ΨΖΣ4-Ψ4Α Αναλυτικές ΠληροφορίεςΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ...
48. ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτου (Απορριμματοφόρου) (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω735469Η9Ρ-5ΣΣ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΑΡΧΑΝΩΝ - ΤΕΜΕΝΟΥΣ2014-07-22ΠΡΑΞΗ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ...
49. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ δύο (2) συνεργατών για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του έργου «IRMA - Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations a... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω70Σ4691ΟΙ-5ΓΛ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ δύο (2) ...
50. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 18257/22-07-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη φυσικών προϊόντων από παραδοσιακά Ελληνικά... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω28Σ46ΨΖΣ4-1Κ6 Αναλυτικές ΠληροφορίεςΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ...
51. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ OSTEOBIOMIMESIS https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΧΥ0469ΗΚΥ-ΥΥΥ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ OSTEOBIOMIMESIS
52. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με αριθμ.πρωτ.: 18258/22-07-2014 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΚΑ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΥ146ΨΖΣ4-ΑΘΧ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ...
53. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΨΕΖΓ-ΜΦΗ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
54. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΓΠΗΓ-ΣΞΩ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ...
55. Προκήρυξη πρόσληψης ειδικευμένου εργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Σωστική ανασκαφή» της πράξης «Δίκτυο Ύδρευσης Λιμένα Θάσου», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγρα... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Φ1ΨΓ-3ΨΡ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-07-22Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Προκήρυξη πρόσληψης ειδικευμένου εργάτη με σύμβαση εργασίας ...
56. Επικύρωση Πρακτικού του Συμβουλίου Κρίσης για την προαγωγή ή πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού (άρθρο 4, παρ. 2 του Π.Δ/τος 94/2000) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΞΨΗ469ΗΚΖ-5ΤΥ Aποθηκευμένο PDFΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)2014-07-21ΠΡΑΞΗ
Επικύρωση Πρακτικού του Συμβουλίου Κρίσης για την προαγωγή ή πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού (άρθρο ...
57. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Χ1Θ469060-Ω14 Aποθηκευμένο PDFΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ2014-07-21ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
58. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων από προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα για το σχολικό έτος 2014-15. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΥ349-5ΓΦ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων από προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή ...
59. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ε4Ψ46914Υ-Φ07 Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ...
60. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΓ7746914Υ-ΣΘ1 Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ2014-07-21Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ...
Επιστροφή στην κορυφή