Σύνολο
110219
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δείτε στα ΦΕΚ 25216 Δείτε στις προκηρύξεις 8091
41. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ -ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β2Φ646907Ε-ΗΑΛ Aποθηκευμένο PDFΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2014-07-24Πρόχειρος Χαμηλότερη Τιμή Προμήθειες Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
... 1.200,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ... 5 Προκήρυξη Πρόχειρου ...
42. D.593,Χ.ΜΠΟΥΡΑΣ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΑΡΒ469Β7Θ-ΛΩΕ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ2014-07-24Υπηρεσίες ΠΡΑΞΗ
... Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με το υπό προκήρυξη έργο 3. Άριστη Γνώση της Αγγλικής ...
43. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω01ΖΩΞΑ-8ΗΡ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Πηνειού2014-07-24Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... στον ημερήσιο τύπο ΠΡΑΞΗ
... που ζητείται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ...
44. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2014-2015 ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΠΒΕΟΠ-Ο2Β Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου2014-07-24Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2014-2015 ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ...
49. 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργου της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» στο «Π.Α.Α 2007–2013», Μέτρο 411, Υπομέτρο L123 -Δράση L123α με τίτλο «Ίδρυση πρότυπης μονάδας σαλιγκαριών» του δικαιούχου «SNAIL TRAIL IKE» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ζ5ΣΒ-1Χ2 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ2014-07-23ΠΡΑΞΗ
... ΕΔΠ LEADER με την οποία εγκρίθηκε η 3η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ ...
54. Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργου της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ HΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» στο «Π.Α.Α 2007–2013», Μέτρο 413, Υπομέτρο L321- -Δράση L321-3 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΓΩΡΒ-ΗΗ8 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ2014-07-23ΠΡΑΞΗ
... ΕΔΠ LEADER με την οποία εγκρίθηκε η 2 προκήρυξη του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ ...
55. : Απόφαση απένταξης έργων της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ HΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ» από το Πρόγραμμα "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –2013" (ΠΑΑ), Μέτρo 411 Υπομέτρο L123, Μέτρο L123a «Aύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων». https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68Φ5Β-ΘΔΞ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ2014-07-23ΠΡΑΞΗ
... ΕΔΠ LEADER με την οποία εγκρίθηκε η 2η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ ...
56. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Σ93469Β7Λ-ΨΤΙ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ2014-07-23Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισ... ΠΡΑΞΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ...
57. Πρόχειρος διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου "Υπηρεσιών Νόμιμου Διαχειριστικού Ελέγχου" για το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο». https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ρ0Τ4690ΒΩ-Ψ8Ρ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'2014-07-23Υπηρεσίες ΠΡΑΞΗ
... και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης ...
59. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τις ανάγκες Α) Προβολής-Δημοσιότητας και Β) Σίτισης στα πλαίσια της Πράξης «Λειτουργία Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Πειραιά» (MIS: 303809), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο το... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/79Ε946914Υ-ΠΑΜ Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ2014-07-23Προμήθειες ΠΡΑΞΗ
... προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει ...
60. Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών και εργασίες αποκατάστασης συμπιεστή TRANE CGMO 216AE του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ), με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΙΜΥ1-ΗΚ1 Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων2014-07-23Πρόχειρος Χαμηλότερη Τιμή Προμήθειες Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
... , ακόµα και αν ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. (Άρθρο 3 Ν. 4250 (ΦΕΚ Α/74/26-03-2014 ...
Επιστροφή στην κορυφή