Σύνολο
109352
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
151. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩ12-418 Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΣκύδραςΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-29ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠολυχρονιάδης Χρήστος 040793155
... Την ΣΟΧ 01/2011/19837/14-11-2011 προκήρυξη του Δήμου για την πρόσληψη ...
152. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩ12-ΣΓΒ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΣκύδραςΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-29ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΤΟΥΜΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 071179139
... Την ΣΟΧ 01/2011/19837/14-11-2011 προκήρυξη του Δήμου για την πρόσληψη ...
153. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΟΛ9Π-2ΨΥ Aποθηκευμένο PDFΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ2012-01-05ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... υπ’ αρίθ. 1/2011 ΢φμβαςη Μίςθωςησ Ζργου προκήρυξη του Κζντρου Κοινωνικήσ Προςταςίασ και ...
154. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩ12-Ξ2Π Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΣκύδραςΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-29ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ 107425364
... Την ΣΟΧ 01/2011/19837/14-11-2011 προκήρυξη του Δήμου για την πρόσληψη ...
155. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΟΦΙΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩ12-ΥΝ3 Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΣκύδραςΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-29ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 057801926
... Την ΣΟΧ 01/2011/19837/14-11-2011 προκήρυξη του Δήμου για την πρόσληψη ...
156. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΠΤΣΗ ΠΕΤΡΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩ12-ΡΕΟ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΣκύδραςΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-29ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΤΡΙΠΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 107412320
... Την ΣΟΧ 01/2011/19837/14-11-2011 προκήρυξη του Δήμου για την πρόσληψη ...
157. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩΛ2-ΕΙΡ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΜακρακώμηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2012-01-05ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ381,23 EUR 8111004 2012
... ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΡΕΙΤΕΡ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/317Μ/2008) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ...
158. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩΛ2-ΠΕΦ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΜακρακώμηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2012-01-05ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ1.202,25 EUR 8111015 2012
... ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΡΕΙΤΕΡ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/317Μ/2008) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ...
159. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩΛ2-ΣΟΥ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΜακρακώμηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2012-01-05ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ353,33 EUR 8111004 2012
... ΕΡΓΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/317Μ/2008) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ...
160. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΓΩΛ2-Δ05 Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΜακρακώμηςΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2012-01-05ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ1.114,25 EUR 8111009 2012
... ΕΡΓΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡ. ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/317Μ/2008) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ...
Επιστροφή στην κορυφή