Σύνολο
109352
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
301. Ορισμός ομάδας Διοίκησης έργου για το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ » https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ0ΟΞΒΖ-6Β4 Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ2011-11-08ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. » ΘΕΜΑ 8 ο ( Ε.Η.Δ.) :« Προκήρυξη θέσεων για δίμηνες συμβάσεις ...
302. Ανανέωση σύμβασης προσωπικού (τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου , Πράξη «Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Μήλου» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ0Γ-75Ο Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και ΑθλητισμούΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων2011-12-27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... (diavgeia.gov.gr Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις- Προκήρυξη θέσεων εργασίας), ηλεκτρονική ιστοσελίδα ...
303. Ανανέωση σύμβασης προσωπικού (τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου , Πράξη «Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Μήλου» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ0Γ-ΕΜ6 Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και ΑθλητισμούΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων2011-12-27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... (diavgeia.gov.gr Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις- Προκήρυξη θέσεων εργασίας), ηλεκτρονική ιστοσελίδα ...
304. Ανανέωση σύμβασης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου , Πράξη «Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Μήλου» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ0Γ-ΗΦΘ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και ΑθλητισμούΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων2011-12-27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... (diavgeia.gov.gr Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις- Προκήρυξη θέσεων εργασίας), ηλεκτρονική ιστοσελίδα ...
305. Ανανέωση σύμβασης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου , Πράξη «Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Μήλου» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ0Γ-9ΨΛ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και ΑθλητισμούΚΑ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων2011-12-27ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... (diavgeia.gov.gr Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις- Προκήρυξη θέσεων εργασίας), ηλεκτρονική ιστοσελίδα ...
306. Διορισμός της κ. ΄Ολγας Λαζούρα του Ιωάννη σε θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Λέκτορα https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΥ469Β7Ξ-ΝΞ9 Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2010-03-24ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
... /07. 4. Τις διατάξεις του Π.∆. 125/88. 5. Την προκήρυξη της θέσης (ΦΕΚ 175/05-03-2009 ...
307. Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης πρότασης με τίτλο «The documentation of cultural information used as vehicle for regional sustainable development. The case of olive culture» στo πλαίσιo της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/Τ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΥ9-Δ4Μ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ2011-12-22ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... του. 13) Την με α.π. ΓΓΕΤ 12065/11-10-10 Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ...
308. Αποδοχή τεχνικής προσφοράς στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για το Έργο με τίτλο : «Aξιολόγηση κατά τη διάρκεια (on going) της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης “ΨΥΧΑΡΓΩΣ” από το 2011 μέχρι και το 2015». https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΥΘ-Ζ7Α Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ2012-01-09ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... /75818/6-7-2011 Απόφαση για την Προκήρυξη με αρ.7/2011 Ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο ...
309. “Πλήρωση μιας (1) θέσης Συνεργάτη της Προκήρυξης Π791_14-11-2011’’ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗ46941Δ-ΥΞΡ Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 - Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών2011-12-19ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
... υπ’ αρ. Π791_14-11-2011 Απόφαση για την προκήρυξη των Θέσεων. 6. Την υπ’ αρ. Π861_06-12-2011 ...
310. Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της Μ.ΑΤΑ για την Αντικατάσταση Συσσωρευτών UPS στο CARS/Κουτσόχερο. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45ΨΗ6-ΠΡΖ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΓΕΑ/ΑΤΑ/Μ ΑΤΑ2011-12-29ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
... προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 25 Ιανουαρίου 2012 ...
311. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα επτακοσίων είκοσι πέντε (725) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝ1Ι-1ΞΑ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ2012-01-02ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... ) β.- Η υπ’ αριθμ. 57659 οικ. Φ.300.2/13-12-2011 «Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο ...
312. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ1ΩΕΧ-Λ3Ψ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΚιλκίςΓραφείο Δημάρχου2011-12-28ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
... υπ αριθ. 62622/14-11-2011(ΣΟΧ 2/2011) προκήρυξη του Δήμου για την πρόσληψη ...
313. Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του δημόσιου 1ου επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, με κρ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ146904Κ-5ΚΛ Aποθηκευμένο PDFΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ2011-12-15ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
... . 2. Την με αριθμ.πρωτ.15298/31.10.2011 προκήρυξη του διαγωνισμού στις εφημερίδες και ...
314. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 14ης ΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3250/14-12-2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΗΓ-ΚΛ5 Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων2012-01-03ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
... ΤΗΣ 14ης ΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3250/14-12-2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ...
315. Υποβολή αριθμού απασχολούμενου προσωπικού και τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη συνεργείου παροχής υπηρεσιών ασφαλείας των χώρων του Νοσοκομείου και των Κ.Υ. αρμοδιότητάς του https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΟΝΗ4690ΩΝ-Δ16 Aποθηκευμένο PDFΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΓΡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ2011-12-22ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
... του Νοσοκομείου Εγκρίνει : 1- Την προκήρυξη του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού προϋπολογισμού 1. ...
316. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων . https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ1ΩΗΡ-1ΣΥ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΤρίποληςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2011-11-18ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... παιδιών που υπηρετούν προσωρινά με την προκήρυξη του 2008 και καταργούμενες 15. Στην ...
317. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 365/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ17Λ6-ΥΥ6 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2011-12-21ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... , και σε κάθε περίπτωση εάν η προκήρυξη ιαγωνισµού απαιτούσε προσκόµιση δικαιολογητικών ...
318. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ046906Π-Λ0Ψ Aποθηκευμένο PDFΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)Σώμα Διοίκησης2011-11-16ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
... /2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ. Α’), σύμφωνα με την προκήρυξη 7Κ/2009 ΦΕΚ 457/29-12-2009τ. Γ’ και ...
319. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Φ15/02417οικ./31-03-2011 για τις ανάγκες του έργου 2009ΣΕ07180009 της ΣΑΕ 071/8 «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση με Σύμβαση Παραχώρησ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ0Γ-ΣΕΟ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και ΑθλητισμούΛΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων2011-12-28ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
... µιάς βάσει του οποίου εγκρίνεται η προκήρυξη για την πρόσληψη. 33. Το µε αριθµ. πρωτ ...
320. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ0Γ-ΕΒΜ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων2011-12-29ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
... 23. Την με αρ.πρωτ. 1499/31.03.2011 Προκήρυξη μας για Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού ...
Επιστροφή στην κορυφή