Σύνολο
189
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΙΑΛΥΣΗ
1. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Ελευσίνας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΙΛΙΛ-ΩΝ8 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... @gmail.com ΘΕΜΑ: «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ. ... του Κ.Α.Φ. Λιμένος Ελευσίνας σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Ελευσίνας, το οποίο ... Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Ελευσίνας και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του ...
2. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Κ.Α.Φ Ξηράς Χανίων https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Γ3ΧΛ-Α0Ι Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... : «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών ... Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Χανίων και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά ... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο ... μισθώσεις ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως το ...
3. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Πύλου-Γιάλοβας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β5ΜΡΛ-ΖΓ5 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΘΕΜΑ: «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών ... Πύλου-Γιάλοβας σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πύλου-Γιάλοβας ... Λιμένος Πύλου-Γιάλοβας και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά ... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο ...
4. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Πάρου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΣΔΣΛ-42Β Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... : «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών ... Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Πάρου και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά ... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ... και το αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά στο Λιμενικό ...
5. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Κ.Α.Φ Ξηράς Αμαλιάδας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7786Λ-Μ84 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... : «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών ... Ξηράς Αμαλιάδας σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Ξηράς Αμαλιάδας, το ... Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Αμαλιάδας και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά ... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ...
6. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και Ξηράς Κορίνθου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕΡΡΛ-ΟΡΨ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΘΕΜΑ: «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών ( ... και Ξηράς Κορίνθου και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά ... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο ... και το αρχείο του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά στο Λιμεναρχείο ...
7. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Καλύμνου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΠΝΦΛ-Χ0Η Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-10ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... @gmail.com ΘΕΜΑ: «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ. ... του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καλύμνου σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καλύμνου, το οποίο ... Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Καλύμνου και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του ...
8. Διάλυση σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αλεποχωρίου και Πηγαδακίων». https://diavgeia.gov.gr/decision/view/62ΜΦΩΗΡ-ΤΕΨ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Τρίπολης2014-10-10ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 740/2014 ΘΕΜΑ: Διάλυση σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση ... 12.000,00€, δια της οποίας αιτείται διάλυση της σύμβασης του έργου, ... υπαιτιότητα του αναδόχου. Κατά την διάλυση της σύμβασης και σύμφωνα με ... το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Tη διάλυση της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση ...
9. 15ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 397/2014:ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ι8Χ7ΛΞ-ΠΣΗ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Νοτίου Αιγαίου2014-10-03ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 397/2014:ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ... παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης ως προς τη διάλυση της σύµβασης, όπως ορίζουν και ... της µελέτης και κατά συνέπεια τη διάλυση σύµβασης της υδραυλικής µελέτης του ...
10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ: α)ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΗΙ 9897,ΚΗΙ 2024, ΚΗΙ 2047, ΚΗΥ 6743, ΚΗΙ 2021, ΚΗΗ 4653) & CONTAINER ΥΠ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , β)ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΣΜΟΥ (EZK 202) & γ)ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΧΝ1ΩΗ6-ΟΞ5 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Τήνου2014-10-02ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΦ/ΣΜΟΥ (EZK 202) & γ)ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ... -29) | | *Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης |202) & γ)ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ | | 1.ΦΟΡΟΣ 1% 34,17 | | *Κατάσταση πληρωμής Δ.Τήνου |ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ...
Επιστροφή στην κορυφή