Σύνολο
180
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΙΑΛΥΣΗ Δείτε στα ΦΕΚ 12719 Δείτε στις προκηρύξεις 758
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗΣ-ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β2ΟΝΟΡΡ2-Γ5Σ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-07-22ΠΡΑΞΗ στο κατάστημα της υπηρεσίας Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...
... Πώληση ελευθέρως προς διάλυση μεταλλικών παγίων ... ‘’απορριπτέο’’ προς διάλυση, μεταλλικό και ...
3. ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΞΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΥΞΡΩΛ5-ΨΘΙ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας2014-07-09ΠΡΑΞΗ 143 Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
... Απόφασης Νο 143 /2014 Θ Ε Μ Α : Απαξίωση και διάλυση Κέντρου Υγείας Μαντουδίου ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ...
4. «Διάλυση σύμβασης». https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΛΟΑΩ1Φ-ΘΔ0 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Σιθωνίας2014-07-01ΠΡΑΞΗ
... την οποία ζητά την διάλυση της σύμβασης έργου από ... την οποία ζητά την διάλυση της σύμβασης έργου από ...
5. Διάλυση της σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ Τ. Κ. ΔΩΜΑΤΙΩΝ (Αριθ. Μελέτης 1073/2013)» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω7Ω9ΩΞΨ-70Φ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Παγγαίου2014-07-11ΠΡΑΞΗ
... ότι είναι εύλογη η διάλυση σύµβασης του έργου του ... δήλωσή του συναινεί στη διάλυση της σύµβασης του ...
6. 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Μέτρο 1.1 - Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων του Ε.Π.Αλιείας 2007-2013 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Π1ΚΒ-Υ20 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ2014-07-10ΠΡΑΞΗ
... Πράξεων (διάλυση του σκάφους ή διάλυση πολλών ... έτος που πραγματοποιήθηκε η διάλυση του σκάφους). δ. ...
7. Ακύρωση της αριθμ. 73/2014 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΤΟΕΟΡ1Υ-2ΗΜ Aποθηκευμένο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης2014-07-11ΠΡΑΞΗ
... καθυστέρησης πληρωµών, ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή ...
8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΛΔΙ4690ΒΩ-ΓΓΒ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'2014-07-10ΠΡΑΞΗ Σύμβαση Έργου
... • Η διάλυση των παρασκευαζοµένων ... ή µε απολυµαντική διάλυση. • Επιπλέον, δεν ...
9. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΑΥΧΩΞΤ-66Ζ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Πέλλας2014-07-16ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες
... 180,00 7 Διάλυση και επανακατασκευή κυκλώματος ... ύδρευση» 1 Διάλυση και επανακατασκευή ...
10. Α.Δ.Σ. 90/2014 "Λήψη απόφασης περί μη εφαρμογής του Ν. 4250/2014 για την συγκριτική αξιολόγηση" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΗΨΦΩΞ4-7ΟΦ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Οιχαλίας2014-07-07ΠΡΑΞΗ 90/2014 Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
... στο ξεπούλημα και διάλυση αποκτώντας έτσι το ... Επί του θέματος. Η διάλυση του δήμου και σε όλους ...
11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.ΔΥ ΣΑΜΟΥ .ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΘΦΚΟΞ7Μ-91Ζ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-18ΠΡΑΞΗ
... κτιρίων. - Η διάλυση των παρασκευαζοµένων ... κτιρίων. - Η διάλυση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων ...
12. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.6092 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 7 ΜΗΝΩΝ. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΘΠΠ46904Ζ-Ο04 Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ2014-07-09ΠΡΑΞΗ Ανοικτός Υπηρεσίες Χαμηλότερη Τιμή
... προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση:2 δισκία ...
13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/71644690Β0-ΦΑΥ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ2014-07-15Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ Πρόχειρος Υπηρεσίες Χαμηλότερη Τιμή
... 9. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση:2 δισκία ...
14. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΖΥΟΟΞΧ1-ΩΟΛ Aποθηκευμένο PDFΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ2014-07-16Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ Ανοικτός Υπηρεσίες Χαμηλότερη Τιμή
... σύνθεση – διάλυση της εταιρείας ... με τη σύνθεση – διάλυση της εταιρείας παραγωγής τους ...
15. 117/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. "ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ5" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΨΖΣΩΞ9-ΒΨ8 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Παιανίας2014-07-14ΠΡΑΞΗ
... Συμβουλίου Παιανίας που εγκρίνει τη διάλυση της σύμβασης. 4. Την εγκεκριμένη ...
16. 116/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. "ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΥΟ 9/ΘΕΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΟ9ΩΞ9-ΓΜΛ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Παιανίας2014-07-14ΠΡΑΞΗ
... Συμβουλίου Παιανίας που εγκρίνει τη διάλυση της σύμβασης. 4. Την εγκεκριμένη ...
17. 443/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Ανατροπή πρόάσεων ανάληψης υποχρέωσης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω6ΦΩΩΞΙ-8ΞΓ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Πατρέων2014-07-15ΠΡΑΞΗ Β 137 Β 291 Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΣΑΤΑ (Τ.Π)»» μετά την διάλυση της σύμβασης με ... ΣΑΤΑ (Τ.Π)»» μετά την διάλυση της σύμβασης με ...
18. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 17985/21-07-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.000,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΝΨΟ46907Ε-Σ26 Aποθηκευμένο PDFΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2014-07-21ΠΡΑΞΗ Πρόχειρος Υπηρεσίες Χαμηλότερη Τιμή
... προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση:2 δισκία ...
19. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΔΣ34690ΒΦ-ΖΓΩ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ2014-07-01ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες
... πανέτας. 9. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση:2 δισκία ...
20. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΕΔΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΤΡΡΟΞ7Μ-Ν0Θ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-22ΠΡΑΞΗ στην ιστοσελίδα του φορέα Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.
... κτιρίων. - Η διάλυση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων ... . - Η διάλυση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων ...
Επιστροφή στην κορυφή