Σύνολο
193
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΙΑΛΥΣΗ
1. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Ελευσίνας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΙΛΙΛ-ΩΝ8 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... @gmail.com ΘΕΜΑ: «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ. ... του Κ.Α.Φ. Λιμένος Ελευσίνας σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Ελευσίνας, το οποίο ... Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Ελευσίνας και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του ...
2. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Κ.Α.Φ Ξηράς Χανίων https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Γ3ΧΛ-Α0Ι Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... : «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών ... Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Χανίων και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά ... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο ... μισθώσεις ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται αζημίως το ...
3. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Πύλου-Γιάλοβας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β5ΜΡΛ-ΖΓ5 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΘΕΜΑ: «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών ... Πύλου-Γιάλοβας σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πύλου-Γιάλοβας ... Λιμένος Πύλου-Γιάλοβας και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά ... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο ...
4. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Πάρου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΣΔΣΛ-42Β Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... : «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών ... Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Πάρου και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά ... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ... και το αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά στο Λιμενικό ...
5. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Κ.Α.Φ Ξηράς Αμαλιάδας https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7786Λ-Μ84 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... : «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών ... Ξηράς Αμαλιάδας σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Ξηράς Αμαλιάδας, το ... Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Αμαλιάδας και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά ... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ...
6. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος και Ξηράς Κορίνθου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕΡΡΛ-ΟΡΨ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-06ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΘΕΜΑ: «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών ( ... και Ξηράς Κορίνθου και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά ... των περιουσιακών στοιχείων του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο ... και το αρχείο του υπό διάλυση Κ.Α.Φ. φυλάσσεται προσωρινά στο Λιμεναρχείο ...
7. Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ.) Λιμένος Καλύμνου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΠΝΦΛ-Χ0Η Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ2014-10-10ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... @gmail.com ΘΕΜΑ: «Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ. ... του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καλύμνου σχετικά με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένος Καλύμνου, το οποίο ... Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Καλύμνου και τη διάλυση αυτού. 2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του ...
8. «Διάλυση σύμβασης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις οικ. Χουντάλου Τ. Κ . Ποταμιάς» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΟΥΥΩΛ8-ΥΨ3 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Μεγαλόπολης2014-09-29ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης «Διάλυση σύμβασης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις ... θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα «Διάλυση σύμβασης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις οικ. ... Οικονομικής Επιτροπής, για την διάλυση της αριθμ. 14019/03-08-2012 ... ΥΨ3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.Την διάλυση της αριθμ. 14019/03-08-2012 ...
9. «Διάλυση σύμβασης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις Τ. Κ. Νεοχωρίου Φαλαισίας» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6095ΩΛ8-2Υ1 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Μεγαλόπολης2014-09-29ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης «Διάλυση σύμβασης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις Τ. ... 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα «Διάλυση σύμβασης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις Τ. Κ. ... Επιτροπής, για την διάλυση της αριθμ. 11365/20-06-2012 ... 2Υ1 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.Την διάλυση της αριθμ. 11365/20-06-2012 ...
10. «Διάλυση σύμβασης του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Τ. Κ. Χράνων» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΞΑ0ΩΛ8-33Χ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Μεγαλόπολης2014-09-29Έργα ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μεγαλόπολης «Διάλυση σύμβασης του έργου: Συντήρηση ... θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα «Διάλυση σύμβασης του έργου: Συντήρηση ... ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1.Την διάλυση της αριθμ. 7145/15-04- ... Δημόπουλου, ο οποίος διαφωνεί με την διάλυση της σύμβασης, καθότι θα υπάρξει πρόβλημα ...
Επιστροφή στην κορυφή