Σύνολο
2347
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Ε.Κ ΤΡΙΠΟΛΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/45Ψ49-ΔΤΒ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΕΚ)2018-06-12ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ31.300,00 EUR 2012 2
Απόσπασμα:
... : 1.400,00 ευρϊ. 3. Καταναλωτικζσ και ςφνκετεσ δαπάνεσ. ΚΑΕ 0809 : 378,00 ευρϊ. ΚΑΕ ...
2. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4577ΟΡΡ2-ΓΝΧ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΔ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ2015-11-20ΔΑΠΑΝΗ094026421 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 094537779 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 627,00 αποφαση 3
Απόσπασμα:
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4577ΟΡΡ2-ΓΝΧ Κεντρική ...
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ" Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4Α877Λ1-ΜΝΒ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΠεριφέρεια ΠελοποννήσουΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ2016-08-20ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... 44% ε. ΕΠΕΝΔΥΣΗ Στ. ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 44% ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ α. Επιχορήγηση ...
4. Αποδοχή αποτελεσμάτων παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ψηφιακές Συναντήσεις» με δικαιούχο το «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες Πληροφορίας, Επικοινωνιών και Γνώσης ΑΘΗΝΑ» (Κωδικός έργου 08ΦΕΤ19), Κατηγορία Πράξεων «Εβδομάδα Ε... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4Α8Λ9-4ΑΔ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΥπουργείο Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ2019-09-11ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Απόσπασμα:
... στοιχεία του έργου είναι: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ ...
5. ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2011». https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4ΑΣΔΩ1Ω-ΘΤ0 Αναλυτικές ΠληροφορίεςΔήμος Πωγωνίου2018-07-18ΔΑΠΑΝΗ997854458 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 65.380 ψηφιση δαπανης
Απόσπασμα:
ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2011». ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩ1Ω-ΘΤ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/18-7-2011, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2011 ...
6. ΔΑΠΑΝΗ ΣΤ. ΠΥΘΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2.210,50 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4ΑΣΛ46ΨΧΕΔ-Ρ55 Αναλυτικές ΠληροφορίεςΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ2025-05-20ΔΑΠΑΝΗ094038689 ΟΣΕ 090000045 ΔΕΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2.210,50 ΔΕΗ Σωλήνες ύδρευσης #44161200-8
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΗ ΣΤ. ΠΥΘΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2.210,50 ΑΔΑ: 4ΑΣΛ46ΨΧΕΔ-Ρ55 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ Αλεξ/πολη : 25/05/2011 ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α Ε Αρ.Πρ. 945009 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΟΣΕ ΑΕ/ ∆ΟΥ-ΜΘ ΠΛΗΡ. ΒΕΝΕΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛ.: 25510 26480 (677-1015 ) ...
7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4ΑΣΛΩΚΣ-20Χ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΔήμος ΝέστουΟικονομική Επιτροπή2015-07-11ΔΑΠΑΝΗ999198944 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 1.951,44 00.6443
Απόσπασμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΚΣ-20Χ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 18822 Ηµ/νία Πρωτοκόλλου : 15-7-11 Αρ.Απόφασης ∆ηµάρχου: 1494 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός - Ηµ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 195 - 15/07/2011 ∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 21 ...
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/4ΑΣΕΟΡΕΤ-ΧΒΙ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ2030-06-11ΔΑΠΑΝΗ094248423 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ 094537720 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 11,44 Ταχυδρομικές υπηρεσίες #64110000-0
Απόσπασμα:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΟΡΕΤ-ΧΒΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πληροφ.: Τριανταφυλλοπούλου Ελευθερία Τ.: 2610-911.552 F: 2610-994.106 E-mail:triantafyllopoulou @psp.org.gr ...
9. αποφαση ΔΣ 4/15-2-13 θεμα 77 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΕΔΑ4690ΒΩ-864 Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2015-02-13ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόσπασμα:
... ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1.272,00 0541 α01 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 608,16 0881α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ...
10. ΑΑΥ Μ220 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΕΑΑ4691ΩΓ-ΧΘΡ Αναλυτικές ΠληροφορίεςΙΚΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ2017-04-13ΔΑΠΑΝΗ090003373 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΛΑΜΙΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟ... 250,00 Προμήθειες ειδών γραφείου #30192000-1 41899 3 OCR
Απόσπασμα:
ΑΑΥ Μ220 BEAA4691QF-XGP AAA
Επιστροφή στην κορυφή