Σύνολο
1722
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
481. Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 3776 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/72Λ2ΟΚΛΝ-Θ7Π Aποθηκευμένο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ2014-09-30ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... με Είδος Δαπάνης: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ... amp; ΣΙΑ Ε.Ε. για ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ...
482. Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 3775 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β3ΥΡΟΚΛΝ-Β9Ρ Aποθηκευμένο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ2014-09-30ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... με Είδος Δαπάνης: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ... amp; ΣΙΑ Ε.Ε. για ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ...
483. Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 3774 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΥ1ΚΟΚΛΝ-92Π Aποθηκευμένο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ2014-09-30ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... με Είδος Δαπάνης: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ... amp; ΣΙΑ Ε.Ε. για ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ...
484. Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 3773 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΠΗ7ΟΚΛΝ-ΛΡ7 Aποθηκευμένο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ2014-09-30ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... με Είδος Δαπάνης: ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ... amp; ΣΙΑ Ε.Ε. για ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ...
485. ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ Ε.Φ. 23-170 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΔΟΒΟΡ1Κ-8ΥΙ Aποθηκευμένο PDFΑποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής2014-09-24Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... μεταβίβασης αρμοδιοτήτων”. 3. Την ανάγκη για «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ, ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ... Κ.Α.Ε. 0893 οικ. έτους 2014 για ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ, ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ...
486. ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΠΛΙΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΒΘΙ6-ΘΦ3 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-09-30ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 854 ...
487. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΑΥ 5850 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/78ΜΖ6-186 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-09-30ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 5850 ...
488. ΕΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ 3143 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Π5Ο6-ΧΔΝ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-09-30ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 3143 ...
489. Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένων δαπανών ΙΔΕΠ από 16/07/2014 έως 16/07/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΥΜ5469ΗΡ8-9ΞΚ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)2014-09-30ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... 043847 16/07/2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ 064249316 100,23 € PAR. ... ΛΟΙΠΕΣ 13 043848 16/07/2014 ΑΡΤΟΡΑΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ 034517285 8,90 € PAR.010475 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ...
490. Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένων δαπανών ΙΔΕΠ από 07/07/2014 έως 07/07/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΛΜΩ469ΗΡ8-7Θ8 Aποθηκευμένο PDFΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)2014-09-30ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Α.Ε. 998756045 11,55 € KOI.011169 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 36 043580 07/07/2014 ΜΙΛΤΟΣ Α.Ε. 998756045 0,00 € KOI ...
Επιστροφή στην κορυφή