Σύνολο
2457
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
481. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΠΝΘ6-ΤΔ1 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-10-07ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 6206 ...
482. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΙΓΡ6-3ΣΘ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-10-08ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 4397 ...
483. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΦΩΚ6-7Λ9 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-10-07ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 2905 ...
484. κάλυψη της δαπάνης για την εκτύπωση φωτοαντιγράφων των σχεδίων (κατόψεις) των προς εκμίσθωση κτιρίων του ΤΠΔΥ (Δ.Σ. 39η 8/10/2014) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω2Ζ84691ΨΕ-9ΜΝ Aποθηκευμένο PDFΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ2014-10-20Τακτικός Προϋπολογισμός 140 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... 2016 Έτους 2017 00100899 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 123,00 0,00 0,00 0,00 Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσιίας ΑΝΝΑ ... Ποσό δέσμευσης Υπόλοιπο 00100899 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 123,00 1.634,07 Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας ...
485. κάλυψη της δαπάνης για ηλεκτρολογικές εργασίες στον 5ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 31 (Δ.Σ. 39Η 8/10/2014) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β3ΣΥ4691ΨΕ-ΡΗ9 Aποθηκευμένο PDFΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ2014-10-20Τακτικός Προϋπολογισμός 139 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... 2016 Έτους 2017 00100899 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 553,50 0,00 0,00 0,00 Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσιίας ΑΝΝΑ ... Ποσό δέσμευσης Υπόλοιπο 00100899 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 553,50 1.634,07 Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας ...
486. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΧΔΣΩΡΥ-Τ0Τ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ηλιούπολης2014-10-15Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... στο κατάστημα της υπηρεσίας ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Δημότες κλπ) 4 ΑΔΑ: ΩΧΔΣΩΡΥ-Τ0Τ ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 779.407,85 € Περιλαμβάνονται δαπάνες ... ηλεκτροφωτισμού (ΑΜΕΑ, πολύτεκνους Δημότες κλπ) ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 779.407,85 € Περιλαμβάνονται δαπάνες ...
487. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7551 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΘ9Ζ469Β7Γ-ΑΔΖ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2014-10-20Τακτικός Προϋπολογισμός 7551 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... δαπάνης για ΔΕΗ 2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΚΑΕ 0842) 7. Την απόφαση 14659(ΦΕΚ2492τΒ ... 2014 , για "ΔΕΗ 2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΚΑΕ 0842)" ΚΑΕ Διαμορφωμένη Διαθέσιμο ...
488. Έγκριση ανάληψης δέσμευσης εκατό είκοσι επτά Ευρώ και τριάντα ένα λεπτών (127,31€) με ΦΠΑ, για την τεχνική υποστήριξη της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ σε θέματα συντήρησης και λειτουργίας Η/Υ και περιφερειακών συσκευών. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΞ3Ο1-1ΥΟ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων2014-10-20ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... περιλαμβάνεται το ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100008 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ... Α.Ε.», σε βάρος του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100008, «ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ \\User9\DATA ...
489. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/787Ζ6-ΓΓΔ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-10-20ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 7063 ...
490. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡ. 452/13 ΚΑΙ 862/13 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΡΤΒΟΞ7Μ-ΝΔΔ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-10-20Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Κ.Α.Ε. : Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0673.02 ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 51.784,05 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ... ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0673.02 ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 51.784,05 6355/2014 ...
Επιστροφή στην κορυφή