Σύνολο
1348
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
481. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΚΧΑ4691ΩΓ-4ΒΔ Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-08-27Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΞΗ
... της υπηρεσίας μας για πληρωμή ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ...
482. ΤΠΥ 72807 Λευκοφρύδου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΥΞΣ4691ΒΣ-Ο0Ο Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
483. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω7474691ΩΓ-Μ28 Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-08-27Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΞΗ
... της υπηρεσίας μας για πληρωμή ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ...
484. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΜΚΨ4691ΩΓ-ΑΣΔ Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-08-27Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΞΗ
... της υπηρεσίας μας για πληρωμή ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ...
485. ΤΠΥ160384 Εκδόσεις Παπανικολάου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/73Σ34691ΒΣ-ΧΥΚ Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
486. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΘΞ9ΟΡΡ2-9ΙΨ Aποθηκευμένο PDF Αναλυτικές ΠληροφορίεςΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ... του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
487. ΤΠΥ 47241 Μοσχανδρέου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔ394691ΒΣ-4ΨΜ Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
488. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΒΞΙΟΡ1Υ-ΠΓΜ Aποθηκευμένο PDF Αναλυτικές ΠληροφορίεςΑποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης2014-08-27Τακτικός Προϋπολογισμός 72798 ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ...
489. ΤΠΥ72847 Λευκοφρύδου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/722Ω4691ΒΣ-Π2Φ Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-08-27ΠΡΑΞΗ
ΤΠΥ72847 Λευκοφρύδου
490. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 5.000,00 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΚΑΕ 0887 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω1ΒΡ469ΗΔ8-85Δ Aποθηκευμένο PDFΓ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»2014-08-27Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
... ,00 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΚΑΕ 0887 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ...
Επιστροφή στην κορυφή