Σύνολο
1375
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ Δείτε στα ΦΕΚ 3178 Δείτε στις προκηρύξεις 1010
961. Προμήθεια υπηρεσιών/ 201406891/04-07-2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΝΤΑ469Β7Τ-559 Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2014-07-04ΠΡΑΞΗ
... με κωδικό B.606.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.606» ενταγμένο ...
962. Προμήθεια υπηρεσιών/ 201406812/03-07-2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ψ7Σ469Β7Τ-ΑΝΝ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2014-07-03ΠΡΑΞΗ
... με κωδικό B.435.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.435» ενταγμένο ...
963. Αμοιβή έναντι σύμβασης/ 201406889/04-07-2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΡΝ0469Β7Τ-ΓΡΛ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2014-07-04ΠΡΑΞΗ
... με κωδικό B.425.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.425» ενταγμένο ...
964. Προμήθεια υπηρεσιών/ 201406890/04-07-2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΖΔ0469Β7Τ-225 Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2014-07-04ΠΡΑΞΗ
... με κωδικό B.435.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.435» ενταγμένο ...
965. Αμοιβή έναντι σύμβασης/ 201406709/02-07-2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β8ΟΒ469Β7Τ-Γ2Ρ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... με κωδικό B.596.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.596» ενταγμένο ...
967. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΙΛΜΟΡΡ2-82Ρ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-07-02ΠΡΑΞΗ
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
968. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΜΓΠ6-Α13 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-07-08ΠΡΑΞΗ 4336 Τακτικός Προϋπολογισμός
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Xrisi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ...
969. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΜΕΡΟΡΡ2-Ω3Η Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-07-03ΠΡΑΞΗ
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
970. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΗΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/04/2014 ΕΩΣ 31/05/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Φ2ΤΩΛΛ-ΘΕΟ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Λαγκαδά2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Χρηματοδότηση : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘ. 27 Ν. 375 ...
971. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΦΕΤ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΟΙΘ469ΗΛΟ-ΤΗΖ Aποθηκευμένο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/02-7-2014 3. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η Διοικ. Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ...
972. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/76ΓΜ7Λ6-55Ρ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... /02-08-2013 Απ όφαση ένταξης της Πράξης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΑ 2013-2015 ...
973. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/70ΝΨΟΡΡ2-Ξ5Δ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-07-03ΠΡΑΞΗ
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
974. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΕΚΡ4690ΒΧ-ΓΧΕ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣΔιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας2014-07-08ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ÁÉÉÂÃÄÆÈÅÄÃ ...
975. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω6ΜΞ46907Π-Ε7Κ Aποθηκευμένο PDFΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ2014-07-08ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ÁÂÃÄÆ ÈÅÄÉÃÉ ...
976. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΑΕ 0272 ΤΟΥ ΠΔΕ 2014 16.000,00 ΕΥΡΩ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΨ21Φ-Ρ4Δ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-07-08ΠΡΑΞΗ
... : 2010ΣΕ02720000, με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ...
977. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω3ΗΜΟΡΡ2-ΗΥ7 Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-07-08ΠΡΑΞΗ
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
978. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΔΛΙ4691Ω2-4Η6 Aποθηκευμένο PDFΟΡΓΑΝ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)2014-07-08ΠΡΑΞΗ Ίδια Έσοδα
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ...
980. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΥΡΒΟΞ9Ρ-02Α Aποθηκευμένο PDFΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2014-07-08ΠΡΑΞΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ...
Επιστροφή στην κορυφή