Σύνολο
1972
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ Δείτε στα ΦΕΚ 3173 Δείτε στις προκηρύξεις 998
962. Απόφαση Προέδρου 61/2014 για την ανάθεση εκτύπωσης προγραμμάτων, αφισών και φακέλων για τα "ΠΙΝΔΑΡΕΙΑ" 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΒΤΜΟΚ7Θ-7ΞΖ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ο.Θ.)2014-07-07ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες
... στον Κ.Α 00- 6434.0002 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΠΙΝΔΑΡΕΙΑ» του προϋπολογισμού ...
963. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΑΛΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΗΣΞΟΡΡΙ-ΓΙΑ Aποθηκευμένο PDFΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ2014-07-08ΠΡΑΞΗ Φορέα Ίδια Έσοδα
... 0 0 Δαπάνεσ για επενδφςεισ ...
964. Έγκριση Πληρωμής Δαπάνης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Β9ΟΟΞΛΔ-ΥΜΜ Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-07-09ΠΡΑΞΗ
... τίτλο " ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ " ... ) και αφορά ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ...
965. Έγκριση Πληρωμής Δαπάνης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/74ΖΜΟΞΛΔ-Ρ98 Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-07-09ΠΡΑΞΗ
... τίτλο " ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ & ... (10000) ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, όπως απεικονίζεται ...
966. Διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (Στ.Βουτσιλάς κ.λ.π.). https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΧΦΝΩ9Ο-ΔΛΡ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Βέροιας2014-07-09ΠΡΑΞΗ Φορέα Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΗΜΕΡ/ΣΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖ ...
967. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0845 ΠΟΣΟΥ #1.044,00#€ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ.ΕΟΠΥΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01-02-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 30-04-2014. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΩΚΡΟΞ7Μ-ΔΣ1 Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-09ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0845.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡ 1.044 ...
968. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 62/2014 "Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β8ΓΝΟΛΥΓ-Λ5Ζ Aποθηκευμένο PDFΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ2014-07-07ΠΡΑΞΗ
... ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 249 ...
969. Έγκριση Πληρωμής Δαπάνης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΞ8ΦΟΞΛΔ-ΕΑΧ Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-07-09ΠΡΑΞΗ
... τίτλο " ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ & ... (10000) ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, όπως απεικονίζεται ...
970. Έγκριση Πληρωμής Δαπάνης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΖΛ9ΟΞΛΔ-Λ7Σ Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-07-09ΠΡΑΞΗ
... " ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ... Ηλεκτρισμός) και αφορά ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ...
971. Έγκριση Πληρωμής Δαπάνης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β8ΓΙΟΞΛΔ-ΓΜ3 Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-07-09ΠΡΑΞΗ
... τίτλο " ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ... ΜΕΣΑ(10000) ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, όπως απεικονίζεται ...
972. Έγκριση Πληρωμής Δαπάνης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΖΠΞΟΞΛΔ-63Μ Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-07-09ΠΡΑΞΗ
... τίτλο " ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ " ... ) και αφορά ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ...
973. Έγκριση Πληρωμής Δαπάνης https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΛ5ΛΟΞΛΔ-ΚΩΝ Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-07-09ΠΡΑΞΗ
... τίτλο " ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ " ... ) και αφορά ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ...
974. Πληρωμή Β΄ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ Δημόσιας Δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου του φορέα ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στα πλαίσια του μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω5ΛΡΒ-Υ6Θ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ2014-07-08ΠΡΑΞΗ
... β)658,75 εξωτερικής τοιχοποιίας ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ εισφορά εργαζομένου στο ΙΚΑ ...
975. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΙΟ26-52Ξ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-07-04ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ". 3. Την ανάγκη ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 4. Το γεγονός ότι, το ποσό ...
976. Απόφαση ΔΣ 49/2014 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΕΣΔΟΕΕ8-ΔΨΘ Aποθηκευμένο PDFΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2014-06-29ΠΡΑΞΗ Φορέα Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ... ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 71 ...
977. αποφαση ΔΣ 73-Α΄Αναμόρφωση Προϋπολογισμού https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΞΨΗΟΛΥΑ-Ν61 Aποθηκευμένο PDFΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ2014-07-09ΠΡΑΞΗ 73 Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.
... ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.100 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΊΜΩΝ ...
978. «Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2014 για την εξόφληση των δαπανών της προμήθειας οικοσκευών δωρεάς σε πληγέντες δημότες από την πλημμύρα της 1-12-2013» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΘΧΗΩΨΔ-Λ5Π Aποθηκευμένο PDFΔήμος Άργους - Μυκηνών2014-07-07ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... 13.814.605,99 ΔΑΠΑΝΕΣ 38.270.455,31 ... 13.814.605,99 ΔΑΠΑΝΕΣ 38.270.455,31 ...
979. «Περί αποδοχής ποσού 10.000,00 € από «Μισθώματα από χρήση περιπτέρων Δήμου Άργους – Μυκηνών» και τροποποίηση προϋπολογισμού» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΘ8ΟΩΨΔ-Ξ2Φ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Άργους - Μυκηνών2014-07-07ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... » ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 13.814.605,99 ΔΑΠΑΝΕΣ 38.270.455,31 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ...
980. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΟΟ4ΟΚΨΚ-ΝΙΜ Aποθηκευμένο PDFΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1 02.00.6495.09 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ-ΦΟΣ ...
Επιστροφή στην κορυφή