Σύνολο
2207
Επιπλέον επιλογές
   Κατέβασμα επιλεγμένων
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ Δείτε στα ΦΕΚ 3141 Δείτε στις προκηρύξεις 748
961. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΈΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΣΤΙΣ ΛΕΣΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟΩΛΞ-ΕΟΒ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Λαρισαίων2014-03-18ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
... 2014 για την παροχή υπηρεσιών ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑ ...
962. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201402476/18-03-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469Β7Τ-65Ζ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-03-17ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 029971487 ΣΩΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμοιβή έναντι σύμβασης 132,00 Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης #8...
... με κωδικό B.534.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.534» ενταγμένο ...
963. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201402372/17-03-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469Β7Τ-ΟΥΜ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-03-16ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 070805317 ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Προμήθεια υπηρεσιών 14,95 Προμήθειες ειδών γραφείου #30192000-1 #
... με κωδικό B.585.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.585» ενταγμένο ...
964. Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2014» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2014. http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ46Ψ844-ΑΘΙ Aποθηκευμένο PDFΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ2014-03-18ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
... 900.000,00 ΜΕΤΡΟ 4: ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ...
965. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201402450/18-03-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469Β7Τ-Α9Φ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-03-17ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 094222211 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E. Προμήθεια υπηρεσιών 745,50 Προμήθειες ειδών γραφείου #30192000-1 #
... με κωδικό B.534.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.534» ενταγμένο ...
966. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201402452/18-03-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469Β7Τ-ΗΣ4 Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-03-17ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 094222211 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E. Προμήθεια υπηρεσιών 149,10 Προμήθειες ειδών γραφείου #30192000-1 #
... με κωδικό B.486.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.486» ενταγμένο ...
967. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201402374/17-03-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469Β7Τ-ΜΥΦ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-03-16ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 094222211 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E. Προμήθεια υπηρεσιών 969,21 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, ...
... με κωδικό B.495.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.495» ενταγμένο ...
968. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201402471/18-03-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469Β7Τ-6ΨΔ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-03-17ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 094222211 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.Β.E. Προμήθεια υπηρεσιών 37,12 Προμήθειες ειδών γραφείου #30192000-1 #
... με κωδικό B.534.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.534» ενταγμένο ...
969. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201402465/18-03-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469Β7Τ-ΔΘΧ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-03-17ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 078763261 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Προμήθεια υπηρεσιών 532,80 Υπηρεσίες συνδρομών #79980000-7 #
... με κωδικό B.473.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.473» ενταγμένο ...
970. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201402440/18-03-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469Β7Τ-4Ε8 Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-03-17ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 027762020 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Προμήθεια υπηρεσιών 48,81 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας #39222100...
... με κωδικό B.585.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.585» ενταγμένο ...
971. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟΩ1Ν-Ζ8Κ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΣπάρτηςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2014-03-18ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ...
972. ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨. http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ46907Τ-ΑΡ8 Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ \'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ\'2014-03-18ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨. ...
973. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟΩ1Ν-ΙΝΔ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΣπάρτηςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2014-03-17ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ...
974. ΧΕΠ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟΩΡΛ-49Ε Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΕυρώταΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2014-03-18ΔΑΠΑΝΗ099652457 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 023883753 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΤΣΟΛΟΜΥΤΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ. 997,53 85312500-4 30-6279.0003 3
ΧΕΠ ...
975. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡ. 33/2014:ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ. http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟΟΛΝ6-ΝΔΨ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α.)ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑ2014-03-17ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡ. 33/2014:ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ. ...
976. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469ΗΛΟ-ΟΩ9 Aποθηκευμένο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-03-16ΔΑΠΑΝΗ090224434 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 130003700 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑ - ΖΑΧΑΡΗ 29,13 15511000-3 1899 3
... ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8/17-3-2014 3. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η Διοικ. Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ...
977. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469ΗΛΟ-Π07 Aποθηκευμένο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-03-16ΔΑΠΑΝΗ090224434 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 108341885 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 109,50 98390000-3 0711 3
... ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8/17-3-2014 3. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η Διοικ. Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ...
978. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ΔΑΔ 18/27 ) http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ46904Ε-ΨΓ7 Aποθηκευμένο PDFΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ \"ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ\" ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΄΄ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ΄΄ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2014-03-18ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
... ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ΔΑΔ 18/27 ) ...
979. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469ΗΛΟ-0Κ6 Aποθηκευμένο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-03-16ΔΑΠΑΝΗ090224434 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 050870923 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ 40,80 98390000-3 0711 3
... ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8/17-3-2014 3. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η Διοικ. Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ...
980. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΞΟ469ΗΛΟ-Ν9Φ Aποθηκευμένο PDFΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-03-16ΔΑΠΑΝΗ090224434 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 090122024 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 615 75121000-0 0858 3
... ∆ΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8/17-3-2014 3. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Η Διοικ. Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ...
Επιστροφή στην κορυφή