Σύνολο
1669
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
461. Προμήθεια υπηρεσιών/ 201409276/19-09-2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Δ0Π469Β7Τ-33Ξ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2014-09-19ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... με κωδικό B.405.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.405» ενταγμένο ...
462. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΘΕΧΟΛ8Ξ-ΚΕΓ Aποθηκευμένο PDFΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ2014-09-19Τακτικός Προϋπολογισμός 178 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ...
463. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΔΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΑΓΔ4691ΩΓ-52Ι Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-09-19Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΔΥ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ...
464. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΧΚΨΟΞΦ4-ΕΕ5 Aποθηκευμένο PDF Αναλυτικές ΠληροφορίεςΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ)2014-09-19ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ...
465. ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΛΠ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΨΖ8Γ-Ν5Ι Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-09-19Τακτικός Προϋπολογισμός 81665 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΛΠ Digitally ...
466. ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΛΠ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕ6ΞΓ-9Υ9 Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-09-19Τακτικός Προϋπολογισμός 81634 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ...
467. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΠ4ΣΟΞΔΔ-ΙΗΗ Aποθηκευμένο PDFΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ2014-09-18ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ... ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ...
468. ΧΕΠ -ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΦ..ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΝΖΥΩ1Β-Κ2Ι Aποθηκευμένο PDFΔήμος Πύλου - Νέστορος2014-09-18ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΧΕΠ -ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΦ..ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ÉÉÄ(ÉÈ ΑΔΑ: ...
469. ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΖΩ4ΟΚΨΛ-ΙΡΘ Aποθηκευμένο PDFΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ2014-09-18ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ... ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2014 ...
470. ΧΕΠ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ6ΩΩΩ1Β-ΠΜ4 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Πύλου - Νέστορος2014-09-18ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΧΕΠ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Επιστροφή στην κορυφή