Σύνολο
1774
Επιπλέον επιλογές
   Κατέβασμα επιλεγμένων
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ Δείτε στα ΦΕΚ 3143 Δείτε στις προκηρύξεις 755
921. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥ469Η27-ΞΚΒ Aποθηκευμένο PDFΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.2014-04-01ΔΑΠΑΝΗ090002991 ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ 999999999 99999 ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΨΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ... 1.000,00 92340000-6,15000000-8,30192700-8 0899α,1261α,1511α
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ...
922. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥ469Η27-6Μ2 Aποθηκευμένο PDFΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.2014-04-01ΔΑΠΑΝΗ090002991 ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ 999999999 99999 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛ... 1.000,00 44423000-1 9429α
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ...
923. Έγκριση Λειτουργικών Δαπανών από 01/03/2014 έως 31/03/2014. (Τα συνολικά μεταδεδομένα προκύπτουν από το κείμενο της πράξης) http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥ46ΨΧΗ5-ΣΞΑ Aποθηκευμένο PDFΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-04-01ΔΑΠΑΝΗ090016645 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 999999999 ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ Έγκριση Λειτουργικών Δαπανών από 01/... 4.309,68 65000000-3,50300000-8,22120000-7,7523...
... 28,00 0859 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ...
924. «ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ». http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥΩΛΚ-0ΩΦ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΛαμιέωνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-04-01ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
... (€) 343 10.6162.0002 15.000,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ & ...
925. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201403197/02-04-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥ469Β7Τ-ΛΙ3 Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-04-01ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 095509404 PRESS CLIPPING-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια υπηρεσιών 159,90 Υπηρεσίες συνδρομών #79980000-7 #
... με κωδικό B.486.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.486» ενταγμένο ...
926. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201403196/02-04-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥ469Β7Τ-Ι4Λ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-04-01ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 095509404 PRESS CLIPPING-ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια υπηρεσιών 159,90 Υπηρεσίες συνδρομών #79980000-7 #
... με κωδικό B.486.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.486» ενταγμένο ...
927. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥ4691ΩΓ-9ΥΙ Aποθηκευμένο PDFΙΚΑΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΛΙΟΥ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ2014-04-01ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣOCR
... ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1M.‘ f1‘; s. mi: i ~-_ ' ω χ. g“ fsfi" ...
928. Έγκρισης ή μη της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου, των Νομικών Προσώπων και Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥΩΡΔ-ΔΞΛ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΘάσουΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-04-01ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... 6434.0001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 10.000,00 00.6443 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ...
929. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201403198/02-04-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥ469Β7Τ-Ν6Μ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-04-01ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 998986780 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Προμήθεια υπηρεσιών 500,00 Υπηρεσίες συνδρομών #79980000-7 #
... με κωδικό B.404.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.404» ενταγμένο ...
930. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201403167/02-04-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥ469Β7Τ-ΓΚΛ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-04-01ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 042805166 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Προμήθεια υπηρεσιών 1.638,50 Υπηρεσίες εκδηλώσεων #79952000-2 #
... με κωδικό B.435.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.435» ενταγμένο ...
931. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201403199/02-04-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥ469Β7Τ-ΦΘΩ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-04-01ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 068937208 ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΜΑΡΙΑ ESOS.GR Προμήθεια υπηρεσιών 750,30 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων #79970000-4 #
... με κωδικό B.474.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.474» ενταγμένο ...
932. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ /201403210/02-04-2014 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΥ469Β7Τ-3ΒΦ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣΚέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς2014-04-01ΔΑΠΑΝΗ090037284 Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς 106890203 ΜΑΡΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΣΤΟΥ (Look4Studi Προμήθεια υπηρεσιών 984,00 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων #79970000-4 #
... με κωδικό B.474.020 τίτλο «ΛΕΙΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΜΣ Β.474» ενταγμένο ...
933. Αναμόρφωση προϋπ/σμού, τροποπ/ση τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2014. http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗ3Ω1Ρ-ΔΨΦ Aποθηκευμένο PDFΔήμος ΡόδουΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ2014-04-01ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ2014 2
... ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Εισαγωγή πιστώσεων 11. Κ.Α 45-7326 ...
934. ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ(ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ KLABACHER THERESA ΚΩΔ.ΠΡΟΓΡ: GR‑21‑37‑2013‑R2). http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗ3ΟΚΨΩ-435 Aποθηκευμένο PDFΚοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ( Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2014-04-01ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... : ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ(ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ KLABACHER ...
935. ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ(ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ RENNER ELLICE ΚΩΔ.ΠΡΟΓΡ: GR‑21‑35‑2013‑R2). http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗ3ΟΚΨΩ-3Ω1 Aποθηκευμένο PDFΚοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ( Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2014-04-01ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... : ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ(ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ RENNER ...
936. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗ3ΟΡΡ2-9Ο3 Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ2014-04-01ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ...
937. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗ3ΟΡΡ2-Γ72 Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.ΕΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ2014-04-01ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ...
938. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗ2ΟΞΡΒ-ΖΦΤ Aποθηκευμένο PDFΠινακοθήκη Δήμου ΚέρκυραςΓραμματείας και Λογιστηρίου2014-04-01ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... 10Ε ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ... 12.298,06Ε ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ...
939. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΗΩΞΕ-70Σ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Παλαιού ΦαλήρουΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ2014-03-31ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
... ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από ... Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 35-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ...
940. Έγκριση τελικής κατανομής κονδυλίων Δημοσίων Σχέσεων Γραφείου Ε.Ο.Τ. Αυστρίας, οικονομικού έτους 2013 http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/ΒΙΗΗ469ΗΙΖ-0Σ9 Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ2014-03-31ΔΑΠΑΝΗ090010364 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 090010364 Γραφείο Ε.Ο.Τ. Αυστρίας (Βιέννη) Τελική κατανομή κονδυλίων Δημοσίων Σχ... 25.959,11 79416000-3 9891.02
... 8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 0 9 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.α Έξοδα κίνησης λογαριασμού ...
Επιστροφή στην κορυφή