Σύνολο
2457
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
461. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΨΓΧ6-1ΥΨ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-10-24ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 3373 ...
462. Εντολή κατανομής πίστωσης σε βάρος της ΣAΕ 0868 € 381.300,00 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/74Η7Β-Μ4Ρ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ2014-10-24Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κρατικός ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Εγγραφής Υπόλογοι - Έδρες Ποσό Αριθμός ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011ΣΕ08680010 ...
463. 186/2014 Ο.Ε«Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β34ΦΩΗΦ-ΔΓ6 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Φιλιατών2014-10-24ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... 80-8231.028) Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μείωση Δαπανών 1.Μειώνει τον ΚΑΕ ... 80-8231.028) Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μείωση Δαπανών 1.Μειώνει τον ΚΑΕ ...
466. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60ΙΣ6-Θ4Ρ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-10-24ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 4807 ...
467. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΧΑΑ6-ΡΝ6 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-10-24ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 584 ...
468. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΛΔ66-31Ω Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-10-24ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 586 ...
469. Αμοιβή έναντι σύμβασης/ 201411083/24-10-2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Σ1Λ469Β7Τ-Β1Μ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2014-10-24ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... με κωδικό B.855 τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΜΣ» ενταγμένο στο πλαίσιο ...
470. ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 0998 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΦΧ746914Κ-ΗΦΧ Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2014-10-24ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Κωδικός : 0998 Ερευνητικό Έργο : ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Παρακαλώ ...
Επιστροφή στην κορυφή