Σύνολο
1354
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
461. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧ/ΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ν6ΣΟΡΡ2-ΑΜΘ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-09-05ΠΡΑΞΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ...
462. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΙΤΘ46ΨΧ9Θ-ΖΝΟ Aποθηκευμένο PDFΕΡΓΟΣΕ ΑΕ2014-09-05SKIP_VAT_REASON_2 ΠΡΑΞΗ
... Εντολής ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ...
463. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 862/13 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β861ΟΞ7Μ-Ξ6Τ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-09-05Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
... ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0673.02 ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ 2.355 ...
464. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΓ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΣ ΕΣΔΔΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΙΕΣ4691Φ0-ΖΝΤ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2014-09-05ΠΡΑΞΗ
... ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Πληροφορίες: Ιωάννης Αναγνώστου ...
465. ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ 09/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΧΥΛΟΞΣΛ-30Β Aποθηκευμένο PDFΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.)2014-09-05SKIP_VAT_REASON_1 ΠΡΑΞΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΗΝΟΣ 09/2014 ...
466. ΤΠΥ 17 Φιλίππου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω2Μ84691ΒΣ-2ΔΩ Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-09-05ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
467. ΤΠΥ 19 Τσουτσουλοπούλου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕ284691ΒΣ-Χ77 Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-09-05ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
468. ΤΠΥ 17 Γιαννοπούλου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΙΨΧ4691ΒΣ-ΘΓΛ Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-09-05ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
469. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΠΑΖ469079-ΣΑΧ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ2014-09-05Τακτικός Προϋπολογισμός 1125 ΠΡΑΞΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ...
470. «Σύνταξη σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2015» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΨΛ0ΩΡΒ-ΣΦΒ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ελευσίνας2014-09-05Ισολογισμός και Απολογισμός Έτος ΠΡΑΞΗ
... ΓΙΑ es06 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α.Π.) 20.833.306,19 ΚΑΠ ...
Επιστροφή στην κορυφή