Σύνολο
112078
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
461. Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω2ΟΜΟΕΠΩ-ΑΕ9 Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ2014-10-13Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... στο κατάστημα της υπηρεσίας ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... έχουμε την εξής διαφορά : ΕΤΟΣ ( Α) ( Β) ( Γ) = ( Α) – ( Β) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ( ΠΟΣΟ ΣΕ €) ( ΠΟΣΟ ΣΕ €) Η ΑΠΟ ...
462. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡ. 330/39/18-05-2012 ΚΑΙ 2/154/09-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΖΕΥΟΞ7Μ-Ο75 Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-10-13Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... : Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0689.00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 11.106,00 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ... ΠΟΣΟ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0689.00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕ 11.106,00 6209/2014 65.267 ...
463. ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΡΚΟΥ ΠΡΣΚΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΞΨ76-ΔΘΠ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-10-13ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΡΚΟΥ ΠΡΣΚΟΥ Digitally ...
464. Κατάρτιση και ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΙ9ΙΟΕΠΩ-Ω01 Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ2014-10-13Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... στο κατάστημα της υπηρεσίας ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... εφαρμογών λογισμικού 2.300,00 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.400,00 Ταχυδρομικά τέλη 1.200,00 Τηλεφωνικά ... ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 1.000,00 13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 1.650,00 Προμήθειες εγγυητικών ... την εξής διαφορά: (Α) (Β) (Γ) = (Α) – (Β) ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΟΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ €) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ...
465. ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΥΠ. ΑΡ. 330/39/18-05-2012 ΚΑΙ 2/154/09-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ν9ΨΟΞ7Μ-ΔΝΦ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-10-13Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... : Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 0689.00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 63.774,48 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ... ΠΟΣΟ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0689.00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕ 63.774,48 6208/2014 76.373 ...
466. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΙΠΝΩΡ5-Ν0Γ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Θεσσαλονίκης2014-10-13ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... & ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ !" #"! È ÅIÆ Èi B CCÂ%&'ÂÅ)Â1D'Á(E&( ΑΔΑ: 6ΙΠΝΩΡ5-Ν0Γ " Å$ %&'(Å )Â1DÃÅ2 ÃÃ(CD%&'ÂÃ ) %ÃÂÅD&'D%D1&'ÂÃÅFÅE(1 &('ÂÃ INFORMATICS Digitally ...
467. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΥΝΒ46907Ι-ΣΥΟ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ2014-10-13Τακτικός Προϋπολογισμός 957 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ...
468. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Α.Δ.Σ. 315/2014) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΣΜΣΩΡΦ-Ξ04 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ζωγράφου2014-10-13Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Διά της παρούσης Υπόλοιπο 02.00.6733.01 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 80.000,00 35.350 ...
469. ΕΝΤΑΛΜΑ 263 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠΗ (1ου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΜΟΥ 18Α) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/70ΣΕΟΕΤΖ-ΤΒ5 Aποθηκευμένο PDFΚ.Α.Π.Η ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2014-10-13ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΕΝΤΑΛΜΑ 263 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΠΗ (1ου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΜΟΥ 18Α) ...
470. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.539,00 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΖΦΚΦ-Α1Μ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-10-13ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... οι πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ02720000 με τίτλο " ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΤΥΕ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ...
Επιστροφή στην κορυφή