Σύνολο
114870
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
461. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΕ 071/8 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΖΖΣΦ-ΠΦ4 Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-09-22Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ – ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ – ΚΟΡΥΦΑΣΙΟ» ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 5.740.000,00€ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ...
462. Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMARTCARE, πρ/σμού 156.1... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ζ97ΩΞΕ-ΓΕΗ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Παλαιού Φαλήρου2014-09-22478 Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ... ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ...
463. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/73Π26-ΨΤΟ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-09-22Τακτικός Προϋπολογισμός 6138 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΔΑ: 73Π26-ΨΤΟ ...
464. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΣΗΣ ΠΡΣΚΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60ΗΖ6-4Γ4 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-09-22Τακτικός Προϋπολογισμός 6137 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΣΗΣ ΠΡΣΚΟΥ ΑΔΑ: 60ΗΖ6-4Γ4 ...
465. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛΡ86-ΛΟΕ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-09-22Τακτικός Προϋπολογισμός 6153 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΨΛΡ86-ΛΟΕ ...
466. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛΩΘ6-ΤΕΒ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-09-22Τακτικός Προϋπολογισμός 6152 ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΨΛΩΘ6-ΤΕΒ ...
467. Ανάθεση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για τις λειτουργικές δαπάνες των ΚΣΕ: 3o Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1352-9,1352-11)-Α.Π.2, 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(1896-4)-Α.Π.1, 2o ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (4898-2)-Α.Π.1 και 1ο ΕΠΑ.Λ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (2037-8,2037-9)-Α.Π... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66Φ2ΟΞΛΔ-ΑΛΣ Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-09-22ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... και υπθρεςιϊν για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των Κ΢Ε: 3o Ε.Κ. ΝΕΑ ... ΑΔΑ: 66Φ2ΟΞΛΔ-ΑΛΣ Οι δαπάνεσ κα καλυφκοφν από τον προχπολογιςμό ...
468. Ανάθεση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για τις λειτουργικές δαπάνες των ΚΣΕ: 4ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ (1515-7,1515-8,1515-9)-Α.Π.2, 3ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (879-7,879-8)-Α.Π.1, 1ο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ (1793-10)-Α.Π.3 και 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/73ΣΩΟΞΛΔ-Ε0Κ Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-09-22ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... και υπθρεςιϊν για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των Κ΢Ε: 4ο ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ (1515-7,1515 ... ςτθ προςφορά του εκάςτοτε αναδόχου. Οι δαπάνεσ κα καλυφκοφν από τον προχπολογιςμό του ...
469. Ανάθεση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για τις λειτουργικές δαπάνες των ΚΣΕ: 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (1185-6)-Α.Π.1, 4ο ΕΠΑ.Λ. ΛΑΜΙΑΣ (628-7)-Α.Π.3, 1ο Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ (4943-3,4943-4)-Α.Π.3 και 1ο Δ.Σ. ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (5175-3,5175-4)-Α.Π.1 ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Κ8ΥΟΞΛΔ-ΞΩΟ Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-09-22ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... και υπθρεςιϊν για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των Κ΢Ε: 1Ο ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ΢ (1185-6)-Α.Π.1, 4ο ΕΠΑ ... ςτθ προςφορά του εκάςτοτε αναδόχου. Οι δαπάνεσ κα καλυφκοφν από τον προχπολογιςμό του ...
470. Ανάθεση προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για τις λειτουργικές δαπάνες των ΚΣΕ: 1Ο Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ (5071-3,5071-4)-Α.Π.2, ΓΕΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ (3181-4)-Α.Π.2, ΕΠΑ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ (734-4)-Α.Π.2 και 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (1387-7,1387-8,1387-9)-Α.Π.1 κ... https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΣΚΧΟΞΛΔ-Ψ71 Aποθηκευμένο PDFΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2014-09-22ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... και υπθρεςιϊν για τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ των Κ΢Ε: 1Ο Ε.Κ. ... ΑΔΑ: ΩΣΚΧΟΞΛΔ-Ψ71 Οι δαπάνεσ κα καλυφκοφν από τον προχπολογιςμό του ...
Επιστροφή στην κορυφή