Σύνολο
112537
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ Δείτε στα ΦΕΚ 3173 Δείτε στις προκηρύξεις 992
921. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 58/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/76Ω7ΟΚ7Θ-Ρ2Μ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ (Δ.Ο.Θ.)2014-07-04ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες
... στον Κ.Α 00-6434.0002 με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΠΙΝΔΑΡΕΙΑ» του προϋπολογισμού ...
922. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 792,00 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΚΑΕ:0845 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66ΡΒΟΞ7Μ-7ΤΚ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-04ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0845.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡ 792 ...
923. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Μ194691ΩΓ-Ρ4Ι Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-07-04ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ EAAHNIKH fiHMOKPATIA ...
924. ΠΑΥ 690/2014 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΚΓΥΩΞ4-ΕΘ0 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Οιχαλίας2014-07-04ΠΡΑΞΗ 690 Τακτικός Προϋπολογισμός
ΠΑΥ 690/2014 ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ...
925. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΕ0711 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕΛΞΦ-6ΙΨ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-07-04ΠΡΑΞΗ
... ανάγκθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ προκειμζνου να καλυφκοφν δαπάνεσ μετακίνθςθσ,διαμονισ και θμεριςιασ ...
926. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 04/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΙΣΦΟΞ7Μ-Ρ5Ε Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-04ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0845.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡ 606 ...
927. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/675Ι7ΛΕ-4ΒΘ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Ιονίων Νήσων2014-07-04ΠΡΑΞΗ
... ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ0222 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ...
928. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0845 ΠΟΣΟΥ 4.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ 01/08/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΓΒΒΟΞ7Μ-4ΗΚ Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-04ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΠΟΣΟΥ 4.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ... 0845.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ...
929. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. 813/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΞ19ΩΛ5-Ν8Β Aποθηκευμένο PDFΔήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας2014-07-04ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες
... ΕΥΒΟΙΑΣ», με ΑΦΜ 049458947, την υπηρεσία «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ», ποσού 1.000 ...
930. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΘΦΞΩΞ4-3ΘΓ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Οιχαλίας2014-07-04ΠΡΑΞΗ Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ...
931. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΨΡΜ4690Β8-ΣΗΙ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ'2014-07-04ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 6%%ÄÂ09ÄÆÀÄ2'9)303Æ@ÆABÆ(C6 ...
932. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0845 ΠΟΣΟΥ 2.300,00 ΕΥΡΩ ,ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΔΥ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΠΟ 01/12/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΔΚΦΟΞ7Μ-ΝΚ6 Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2014-07-04ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... 2.300,00 ΕΥΡΩ ,ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ... 0845.00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡ ...
933. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Γ9ΛΟΠ-5ΤΒ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου2014-07-04ΠΡΑΞΗ
... ΓΕΝΕ\ΠΑΓΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2014\1261-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ... \ΠΑΓΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2014\1261-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ...
934. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΓΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω1ΚΔΟΠ-0ΗΔ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου2014-07-04ΠΡΑΞΗ
... Z:\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΕ\ΠΑΓΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2014\0412- ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ ...
935. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/78ΒΑΟΠ-ΩΞ1 Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου2014-07-04ΠΡΑΞΗ
... ΓΕΝΕ\ΠΑΓΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2014\1439- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ... ΓΕΝΕ\ΠΑΓΙΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2014\1439- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ...
936. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ 06/2014 - ΤΑΚΤΙΚΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΤΡΣΩΚΖ-3ΛΨ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ξηρομέρου2014-07-04ΠΡΑΞΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ...
937. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/77ΤΑ4690Β8-2ΙΛ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ'2014-07-04ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6%%ÄÂ09ÄÆÀÄ2'9)303Æ@ÆABÆ(C6 ...
938. Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένων δαπανών ΚΔ από 01/06/2014 έως 30/06/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/77ΧΟ469ΗΡ8-59Ν Aποθηκευμένο PDFΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)2014-07-04ΠΡΑΞΗ
... ΠΟΡΤΑΣ ΝΤΑΜΠΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 85 042740 02/06/2014 ...
939. Εντολή Πληρωμής του έργου με τίτλο « ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β) » https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΖΩ87ΛΡ-ΓΑ9 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Θεσσαλίας2014-07-04ΠΡΑΞΗ
Εντολή Πληρωμής του έργου με τίτλο « ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ...
940. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 602 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω82Ρ4690ΒΛ-1ΗΤ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ2014-07-04ΠΡΑΞΗ
... ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 602 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ...
Επιστροφή στην κορυφή