Σύνολο
113070
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
461. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω7ΧΚ469Β7Γ-7ΓΘ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2014-10-23ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... DESCHEM 3411 Εργαστηριακός μικροεξοπλισμός 1 Αρ.Παρ.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΥ GLASSWARE FACTORY ΚΕΠΥΟInv.DES20140917006 (ΔΣΕ ...
462. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΡΟ469Β7Γ-ΡΗΦ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2014-10-23ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... DESCHEM 3411 Εργαστηριακός μικροεξοπλισμός 1 Αρ.Παρ.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΥ GLASSWARE FACTORY ΚΕΠΥΟInv.DES20140917006 (ΔΣΕ ...
463. ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΑ Ε044 ΤΡΟΠ 01 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ6ΔΗΦ-ΒΒ5 Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-10-22Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ...
464. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ "ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΙΝΟΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΦΟΜΒ-ΓΧ6 Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ2014-10-22Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... 100 4 ΑΔΑ: ΩΦΟΜΒ-ΓΧ6 10. ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΑ 1 Περικοπή 60.000€ από ...
465. ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΑ ΕΠ0023 ΤΡΟΠ 01 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Υ17Φ-ΦΝ0 Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-10-22Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΡΙΘ. 31 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 2012ΕΠ00230000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΟ ... 435.05 8,069,435.05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Β .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2012ΕΠ00230000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 102,906.88 102 ... ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ...
466. ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΑ Μ0752 ΤΡΟΠ 01 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΠΡΔΦ-4ΤΡ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-10-22Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ...
467. ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΑ ΕΠ3088 ΤΡΟΠ 01 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/657ΨΦ-ΨΥΛ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-10-22Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ...
468. ΕΚΔΟΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΑ Ε046 ΤΡΟΠ 01 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΟ3ΡΦ-1ΤΝ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-10-22Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ...
469. ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΑ Μ0784 ΤΡΟΠ 00 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61ΡΞΦ-ΥΧΦ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-10-22Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ...
470. ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΑ Ε336 ΤΡΟΠ 00 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69ΙΨΦ-ΣΦΩ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-10-22Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ...
Επιστροφή στην κορυφή