Σύνολο
1864
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ Δείτε στα ΦΕΚ 3173 Δείτε στις προκηρύξεις 998
262. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Β΄ ΔΟΣΗΣ 2014, ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 27.457,62€. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 28/5/2014. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Υ51ΟΕΙΒ-ΨΞΩ Aποθηκευμένο PDFΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ2014-06-30ΠΡΑΞΗ
... , ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ...
263. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 6/14 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΤΗΒ4691ΩΓ-72Ν Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-06-30ΠΡΑΞΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 6/14 EMmiKH AHI IftPYM%X^'«#lS^dS^^^ ...
264. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΔΥ ΙΛΙΟΥ 6/14 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β3ΝΖ4691ΩΓ-ΚΕ7 Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-06-30ΠΡΑΞΗ Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΔΥ ΙΛΙΟΥ 6/14 EAAflNIKH ...
265. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΟΛΚΑΙΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΔΞΡΟΚΩ6-ΜΨΧ Aποθηκευμένο PDFNΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΩΓΗ - ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ2014-06-30ΠΡΑΞΗ
... ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ. ΜΑΡΕΤΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΗΣ 13,73 1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ...
266. Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 075806/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/799Α46ΨΖ2Ν-ΡΥ5 Aποθηκευμένο PDFΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ2014-06-30ΠΡΑΞΗ
... 094180805 ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ ΑΕ 375,20 ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ(ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΔΙΑΜΟΝΗΣ ...
267. ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/754Ε7Λ6-ΘΨ3 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας2014-06-30ΠΡΑΞΗ
... /02-08-2013 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΑ 2013-2015 ...
268. "Ανανέωση Παγίας Υπηρεσιακής Προκαταβολής Δ/νσης Λειτουργίας (δικ/κά μηνός Ιουνίου 2014)" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ6ΧΓΟΡΛ1-ΜΥΓ Aποθηκευμένο PDFΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ2014-07-01ΠΡΑΞΗ στην ιστοσελίδα του φορέα Πράξη Οργάνου Διοίκησης Φορέων Ευρύτε...
... και ζξι ευρώ (306,00 €) για δαπάνεσ που πραγματοποιήθηκαν από την ανωτζρω ...
269. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61ΚΝΒ-Β9Ψ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ2014-07-01ΠΡΑΞΗ 59318 Τακτικός Προϋπολογισμός
... 3. Την ανάγκη για “ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ” 4. Το γεγονός ότι, το ποσό ...
270. Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 416 ΘΕΜΑ : « ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΣΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 02-07-2014» https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΝΧΩΡ9-6ΥΤ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ερέτριας2014-07-01ΠΡΑΞΗ στο κατάστημα της υπηρεσίας Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’...
... 6422.001 «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ &ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με αναλαμβανόμενη ...
271. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2014 του Δ. Παγγαίου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/75ΤΚΩΞΨ-ΧΙΣ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Παγγαίου2014-07-01ΠΡΑΞΗ Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 519 4.000,00€ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ...
272. ΤΠΥ 18 Αμοιβή Ευσταθοπούλου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΟΠΒ4691ΒΣ-Θ37 Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-07-01ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
273. ΤΠΥ15 Φιλίππου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Π4Ρ4691ΒΣ-ΓΗΣ Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-07-01ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
274. Καταβολή ποσού 168,26 ευρώ για εξόφλση τιμολογίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε από 26/5/2014 έως 24/6/2014. https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΡΕΗ46ΨΖΥΖ-6ΨΔ Aποθηκευμένο PDFΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)2014-07-01ΠΡΑΞΗ
... τθσ Δ.Ε.Η. με Κ.Α. 0842. Για τισ παραπάνω δαπάνεσ κα εκδίδεται χρθματικό ζνταλμα όταν κα λαμβάνονται ...
275. ΤΠΥ17 Αμοιβή Τσουτσουλοπούλου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΒΥΚ4691ΒΣ-Ν32 Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-07-01ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
276. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤ3Τ7ΛΩ-ΦΩΝ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-01ΠΡΑΞΗ
... 57 - Μυτιλήνη E-mail: kbasdekis@mou.gr Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ...
278. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ρ7ΗΚΘΦ-Ο0Ι Aποθηκευμένο PDFΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ν.Α. ΧΑΝΙΩΝ2014-07-01ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ...
279. ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΔΣΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” ΑΡ.ΑΠΟΦ. 763/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΣ1ΗΩΗ5-ΞΥΒ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Χανίων2014-07-01ΠΡΑΞΗ Φορέα Ίδια Έσοδα
... ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ...
280. ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/75Σ84691ΩΓ-9ΩΕ Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-07-01ΠΡΑΞΗ ΑΑΑΥ Μ13 Τακτικός Προϋπολογισμός
... ΚΑΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ...
Επιστροφή στην κορυφή