Σύνολο
1708
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
131. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω4ΜΒ46904Μ-196 Aποθηκευμένο PDFΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2014-09-03ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... 23. Ο ανάδοχοσ δεν επιβαρφνεται με δαπάνεσ φδρευςθσ, παροχισ θλεκτρικοφ ΢ΤΜΦΩΝΩ ΤΠΕΡΚΑΛΤΠΣΕΙ ... όλα τα ζξοδα, απϊλειεσ, ηθμίεσ και δαπάνεσ. Ακόμθ, να καλφπτει όλεσ τισ ...
132. XEΠ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ ΑΠΟ 1.08.2014 ΕΩΣ 31.08.2014 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.11881/2014 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΖΠΛΩ1Β-0ΒΜ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Πύλου - Νέστορος2014-09-03ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
XEΠ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ ... ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ ...
133. 14o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 360/2014: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Η677ΛΞ-ΚΡΑ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Νοτίου Αιγαίου2014-09-03ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... 8.998,91 5000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 33.000,00 33.425,22 5100 Διάφορες σύνθετες ...
134. ΧΕΠ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω9Φ0ΩΡΛ-ΛΨΙ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ευρώτα2014-09-03ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ (Ζ΄& Η΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ ...
135. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΛ8Ξ4690ΒΞ-ΨΓΠ Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ2014-09-03Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ...
136. ΧΕΠ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/74ΨΜΩΡΛ-ΒΜ1 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ευρώτα2014-09-03ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Ζ΄- Η΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ...
137. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΓΝΖ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΑΗΛ4690ΒΞ-ΥΟ1 Aποθηκευμένο PDFΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ2014-09-03Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΓΝΖ ÁÂÃÄÆ ÈÅÄ!Ã ΑΔΑ: ΒΑΗΛ4690ΒΞ-ΥΟ1 ...
138. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΦΔΛΩ1Ο-5ΡΕ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Πυλαίας - Χορτιάτη2014-09-03Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’... ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... 161,51 36.321,71 ΕΞΟΔΑ 30.66 ΔΑΠΑΝΕΣ 116.327,09 11.321,52 15. ... 197.300,00 ΕΞΟΔΑ 70.66 ΔΑΠΑΝΕΣ 20.595,00 242,27 24.662,75 ...
139. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΞΦ56-ΧΝΖ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-09-03ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ...
140. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω9ΣΖΟΡΛ0-8ΨΕ Aποθηκευμένο PDFΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ2014-09-03Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Digitally signed by ΑΔΑ ...
Επιστροφή στην κορυφή