Σύνολο
2291
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
131. 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Γ2Φ469Β7Θ-Ι9Μ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ2014-09-26Τακτικός Προϋπολογισμός Φορέα ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0541 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 0,00 0,00 0,00 ... 1.200,00 0,00 0543 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΕΚΔΡΟΜΩΝ 0,00 0,00 0,00 31.302,80 0543α ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔ.ΕΚΔΡΟΜΩΝ 42.000,00 ... 0,00 0845 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 451.809,19 0845α ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ...
132. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β5ΕΥ469Β7Θ-ΤΚ3 Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ2014-09-26ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Digitally signed by ΑΔΑ: Β5ΕΥ469Β7Θ- ...
133. ΑΑΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β3Ω7ΟΚΛ1-ΥΒΥ Aποθηκευμένο PDFΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ2014-09-26ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΑΑΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ... να υπογράφει «με Εντολή.......................................» 3. Την ανάγκη ΑΑΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ. 4. Το γεγονός ότι, το ποσό ... έτους 2014 για την ΑΑΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Με εντολή ...
134. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Μ9Ζ469Β7Θ-Ξ2Ρ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ2014-09-27ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... του έργου με κωδικό B.990 τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ» Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ Β. Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ...
135. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΑΙΦ46914Κ-ΛΟ3 Aποθηκευμένο PDFΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2014-09-29ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Κωδικός : 0998 Ερευνητικό Έργο : ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Παρακαλώ ...
136. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΟΛ7469Β7Γ-Ρ3Σ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2014-09-29ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Εξοδα μετακίνησης κ.Ivan Pribec 1 Αρ.Παρ.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΥ ΚΕΠΥΟ465 (ΔΣΕ: στο Ηρακλειο ...
137. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕΨΤ469Β7Γ-ΛΞΞ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2014-09-29ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Εξοδα μετακίνησης κ.Rok Brisar 1 Αρ.Παρ.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΥ ΚΕΠΥΟ487 (ΔΣΕ: στο Ηρακλειο ...
138. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ν09469Β7Γ-Δ5Β Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2014-09-29ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Εξοδα μετακίνησης κ Tjasa Lusina 1 Αρ.Παρ.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΥ ΚΕΠΥΟ473 (ΔΣΕ: στο Ηρακλειο ...
139. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΚΤΓ469Β7Γ-7ΟΘ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2014-09-29ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... Εξοδα μετακίνησης κ.I rena Hafner 1 Αρ.Παρ.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΥ ΚΕΠΥΟ474 (ΔΣΕ: στο Ηρακλειο ...
140. ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/76ΛΨ469Β7Γ-ΟΙΔ Aποθηκευμένο PDFΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2014-09-29ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... 3941 Εξοδα μετακίνησης κ Marko 1 Αρ.Παρ.: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΥ ΚΕΠΥΟ471 (ΔΣΕ: Jankovec στο ...
Επιστροφή στην κορυφή