Σύνολο
2008
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
131. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ (ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΝΧ7Ω6Ι-ΩΜΩ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Αγιάς2014-09-23ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ (ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) ΑΔΑ: ...
132. ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΑ Ε0659 ΤΡΟΠ 00 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΘΤΩΦ-862 Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-09-23Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ...
133. ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΠΟ ΦΟΡΕΑ 21, ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 110 ΚΑΙ ΚΑΕ 1511 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66ΩΟΓ-ΒΑΓ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού2014-09-23ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΥΠΟ ...
134. ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΑ Ε0654 ΤΡΟΠ 00 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΝ16Φ-ΞΧΞ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας2014-09-23Υπουργική Απόφαση ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΜΕΣΩ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ...
135. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΣΔΚΩ6Ι-22Η Aποθηκευμένο PDFΔήμος Αγιάς2014-09-23ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ...
136. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΑΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/64Κ76-39Γ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-09-23ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... ΑΝΑΚΛΗ- ΠΟΣΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 2325 ...
137. Προέγκριση ΣΑ Ε071 & Ε571 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΠΤΖ1-5ΚΝ Aποθηκευμένο PDFΥπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων2014-09-23ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
... 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.597,45 0,00 0,00 0,00 28.597,45 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ... ΜΗΝΥΜΑΤΩΝΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET (π.κ. 8971003) (Τ.Ε.1989ΣΕ07100000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 3. 2014ΣΕ57100003 ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 8.904 ...
138. "ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ DATA COSMOTE" https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΠΣΨΟΡΡ2-3ΩΞ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-09-23ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
"ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ DATA COSMOTE" Digitally signed by ...
139. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (“ΕΡΜΗΣ ΕΛΤΑ”) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΖΘ7ΟΡΡ2-ΨΦ9 Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-09-23ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (“ΕΡΜΗΣ ...
140. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΓΝ1ΟΡΡ2-ΖΤΙ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-09-23ΠΡΑΞΗ
Απόσπασμα:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Digitally ...
Επιστροφή στην κορυφή