Σύνολο
597
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ Δείτε στα ΦΕΚ 3121 Δείτε στις προκηρύξεις 1098
261. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω7ΥΜΟΡΡ2-ΞΕΨ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-08-27ΠΡΑΞΗ
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ...
262. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 (ΑΠΟ 8-4-2014 ΕΩΣ 7-6-2014, ΑΠΟ 23-4-2014 ΕΩΣ 22-6-2014, ΑΠΟ 1-5-2014 ΕΩΣ 30-6-2014 & ΑΠΟ 20-6-2014 ΕΩΣ 30-6-2014) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΒΥΤΩΡ5-2Ε9 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Θεσσαλονίκης2014-08-27ΠΡΑΞΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ( ...
263. ΤΠΥ 72807 Λευκοφρύδου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΝΦΜ4691ΒΣ-ΚΓ3 Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
264. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΕΠΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΖΩΜ4691ΩΓ-Κ3Ξ Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-08-27Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΞΗ
... της υπηρεσίας μας για πληρωμή ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΕΠΑ ...
265. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥ ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΑΤΗ4691ΩΓ-ΤΔΠ Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-08-27Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥ ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ...
266. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 (ΑΠΟ 23-4-2014 ΕΩΣ 22-6-2014 ΚΑΙ ΑΠΟ 15-4-2014 ΕΩΣ 22-6-2014) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΜΖΟΩΡ5-ΝΛΩ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Θεσσαλονίκης2014-08-27ΠΡΑΞΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ( ...
267. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΚΧΑ4691ΩΓ-4ΒΔ Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-08-27Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΞΗ
... της υπηρεσίας μας για πληρωμή ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ...
268. ΧΕΠ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ 78717 ΕΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ε2ΑΩ1Β-ΖΓΒ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Πύλου - Νέστορος2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ...
269. ΤΠΥ 72807 Λευκοφρύδου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΥΞΣ4691ΒΣ-Ο0Ο Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
270. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω7474691ΩΓ-Μ28 Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-08-27Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΞΗ
... της υπηρεσίας μας για πληρωμή ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ...
271. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΜΚΨ4691ΩΓ-ΑΣΔ Aποθηκευμένο PDFΙΚΑ2014-08-27Πράξη Οργάνου Διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΑΞΗ
... της υπηρεσίας μας για πληρωμή ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ...
272. ΤΠΥ160384 Εκδόσεις Παπανικολάου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/73Σ34691ΒΣ-ΧΥΚ Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
273. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΘΞ9ΟΡΡ2-9ΙΨ Aποθηκευμένο PDF Αναλυτικές ΠληροφορίεςΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ... του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
274. ΤΠΥ 47241 Μοσχανδρέου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΔ394691ΒΣ-4ΨΜ Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... προϋπολογισμό του έργου με τίτλο ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και κωδικό 210 ...
275. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΒΞΙΟΡ1Υ-ΠΓΜ Aποθηκευμένο PDF Αναλυτικές ΠληροφορίεςΑποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης2014-08-27Τακτικός Προϋπολογισμός 72798 ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ...
276. ΤΠΥ72847 Λευκοφρύδου https://diavgeia.gov.gr/decision/view/722Ω4691ΒΣ-Π2Φ Aποθηκευμένο PDFΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... K.A.E.5261 , οικονομικού έτους 2014, λόγω ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2014 (ΚΑΥΣΙΜΑ Υ/Α,ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ...
277. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 5.000,00 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΚΑΕ 0887 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω1ΒΡ469ΗΔ8-85Δ Aποθηκευμένο PDFΓ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»2014-08-27Τακτικός Προϋπολογισμός ΠΡΑΞΗ
... ,00 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΚΑΕ 0887 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ...
278. ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΡΔΤΕ-ΗΓΩ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ2014-08-27ΠΡΑΞΗ
... ... ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ ΔΟΣΗ 2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ...
279. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΝΣΙ4691Ω2-5Υ3 Aποθηκευμένο PDFΟΡΓΑΝ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)2014-08-27Ίδια Έσοδα ΠΡΑΞΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
280. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ ΔΟΣΗ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΣ3ΓΩ1Γ-ΛΔΕ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Σητείας2014-08-27ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ ΔΟΣΗ 2014
Επιστροφή στην κορυφή