Σύνολο
1373
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ
131. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β27Μ7ΛΩ-627 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-08-26SKIP_VAT_REASON_2 ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
132. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΛΓΡΩΞΛ-ΩΒ9 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Παλαμά2014-08-26ΠΡΑΞΗ
... ΔΑΠΑΝΕΣ ... ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2014 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ...
133. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/71407ΛΩ-2ΔΝ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-08-26SKIP_VAT_REASON_2 ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
134. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Β8Λ87ΛΩ-Λ26 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-08-26SKIP_VAT_REASON_2 ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
135. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΘΦ57ΛΩ-ΠΕΠ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-08-26SKIP_VAT_REASON_2 ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
136. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΠ8Η7ΛΩ-ΤΩ8 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-08-26SKIP_VAT_REASON_2 ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
137. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΖΗΘ7ΛΩ-ΠΞΟ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-08-26SKIP_VAT_REASON_2 ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
138. ΧΕΠ 119/Δ/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Τ7ΩΩΡΕ-7Ξ7 Aποθηκευμένο PDFΔήμος Ερυμάνθου2014-08-26ΠΡΑΞΗ
... Ποσό 80-8122.106 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ...
139. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5432/2014 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΥΛΕ6-ΒΘΨ Aποθηκευμένο PDFΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2014-08-26Τακτικός Προϋπολογισμός 5432/2014 ΠΡΑΞΗ
... 0542 οικ. έτος 2014 για ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ Η υπόψη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ...
140. XEΠ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΟΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/73ΜΑΩ1Β-Μ7Κ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Πύλου - Νέστορος2014-08-26ΠΡΑΞΗ
... ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ...
Επιστροφή στην κορυφή