Σύνολο
1597
Επιπλέον επιλογές
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για: ΔΑΠΑΝΕΣ Δείτε στα ΦΕΚ 3177 Δείτε στις προκηρύξεις 1010
261. Εντολή δαπάνης έργου #20498 #31589 https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ε92469Β6Ν-ΦΕ6 Aποθηκευμένο PDFΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... θα βαρύνει την κατηγορία δαπανών ''ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ'' του έργου με κωδικό 80722 και ...
262. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤΦΩΟΡΡ2-ΔΔΨ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-07-02ΠΡΑΞΗ Απολογισμός
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
263. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΦΛΡΟΡΡ2-ΠΞΧ Aποθηκευμένο PDFΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε2014-07-02ΠΡΑΞΗ
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...
264. ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ "2014 ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΚΞΘΩΡΝ-ΟΨΗ Aποθηκευμένο PDFΔήμος Θήρας2014-07-02ΠΡΑΞΗ
ΧΕΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ "2014 ΕΤΟΣ ...
266. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΛΙΛΟΞ3Μ-Θ57 Aποθηκευμένο PDFΕλληνικός Γεωργικός Οργανισμός-Δήμητρα2014-07-02ΠΡΑΞΗ 3835 Ίδια Έσοδα
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ... υφίσταται η ανάγκη για ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(ΕΝΤΥΠΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ...
267. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Ν8Υ7ΛΩ-ΔΛ0 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
268. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΥΡΜ7ΛΩ-ΗΑΤ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
269. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7Η7Θ7ΛΩ-ΛΟΤ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
270. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΥΒΨ7ΛΩ-07Α Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
271. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΩΑΨ7ΛΩ-76Μ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
272. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΝΜΝ7ΛΩ-0ΑΣ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
273. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΝΔ67ΛΩ-ΦΛΕ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
274. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΟΤ27ΛΩ-802 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
275. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΚΛ27ΛΩ-Ε93 Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεοκρίτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
276. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΦΑΩ7ΛΩ-ΩΦΠ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεοκρίτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
277. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΣΒΔ7ΛΩ-ΕΙΙ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεοκρίτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
278. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΒΘΝ17ΛΩ-ΖΙΡ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
279. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/71ΤΦ7ΛΩ-ΧΜΨ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
280. ΔΑΠΑΝΗ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/70Ζ57ΛΩ-ΤΗΤ Aποθηκευμένο PDFΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου2014-07-02ΠΡΑΞΗ
... Θεόκριτου 57 - Μυτιλήνη Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ...
Επιστροφή στην κορυφή