Ένταξη της Πράξης "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» του ΄Αξονα Προτεραιότητας (2) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007- 2013», με Ενδιάμεσο Φορέα ιαχείρισης την ΕΑΤΑ" με κωδικό MIS 465447 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-92Π

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο