ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Χ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 2/ΣΥΝ.154/09-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΞ7Μ-ΩΕ5

Αναλυτικές πληροφορίες για το έγγραφο

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Απόφαση στη Δι@ύγεια
Απευθείας PDF download από την Δι@ύγεια
Aποθηκευμένο PDF στην ΥπερΔι@ύγεια
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα

Πληροφορίες

ΟργανισμόςΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τύπος απόφασηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία απόφασης2014-01-31
ΥπογράφωνΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ, Πρόεδρος
Ποσό ΚΑΕ8.393,11 EUR
Αριθμός ΚΑΕ0689.00
Οικονομικό έτος2014